Novinky

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

2024 31. 5.

Pasování žáků prvních tříd se koná ve středu 5. června
v klubovně Městské knihovny Rakovník
                na Husově náměstí
(vstup vchodem z náměstí).

Časový rozpis: 8.30 hod - 1.C, 9.30 hod - 1.A, 10.30 hod - 1.D

Třída  1.B - úterý 11.6. v 8.30 hod

ZAHRADNÍ SLAVNOST

2024 27. 5.

Pojďte se s námi naladit na prázdniny. Ve čtvrtek 6. června pořádáme v areálu školy druhý ročník akce plné pohody, kultury a radosti. Začínáme ve tři hodiny odpoledne a program je opravdu bohatý.

Plakát k nahlédnutí zde.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S RVJ

2024 17. 5.

Oznamujeme výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí k nahlédnutí zde

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2024 21. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

2024 9. 4.

Do našeho kolektivu pedagogických pracovníků hledáme nového kolegu, novou kolegyni pro výuku předmětů : Matematika, Fyzika, ICT, Technické práce

Termín nástupu: od 1.9.2024 nebo dle dohody  Další informace v sekci: Nabídka pracovních míst

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2024 9. 4.

Pro zájemce o širší studium cizích jazyků otvíráme ve školním roce 2024/25 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků.
Přihlášky do této třídy přijímáme do 30. dubna 2024.
Přijímací řízení se pak bude konat ve čtvrtek 9. května.

Další informace v sekci Třída s RVJ. Přihláška ke stažení zde

INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2024 9. 4.

Informativní třídní schůzky zaměřené na prospěch a chování ve III. čtvrtletí školního roku se konají ve středu 17. dubna průběžně od 15.15 do 17.00 hod

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

2024 15. 3.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se koná

ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod

v pátek 5. dubna 2024 od 13.30 do 17.00 hod

 

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

2024 28. 2.

Elekronické podání přihlášky a rezervace termínu zápisu k povinné školní docházce pro rok 2024/2025 bude spuštěno v pondělí 4.3.2024

na adrese: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=825 

Další informace k podání přihlášky, registraci termínu a průběhu zápisu zde

TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

2024 28. 2.

Termíny pro konání prvního kola jednotné přijímací zkoušky:

1. a 2. řádný termín: čtyřleté obory vzdělávání:  12. a 15. dubna 2024
                                  víceletá gymnázia:              16. a 17. dubna 2024
 náhradní termín:      pro všechny obory:             29. a 30. dubna 2024

Více informací v sekci Pro vycházející žáky