Rada rodičů při 3. ZŠ Rakovník, z. s.

 

Rada rodičů (dále „RR“) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení.

 

Hlavním účelem RR je spolupráce školy a rodičů.

 

Úkolem RR je zejména:

 

- koordinovat výchovné působení rodiny, školy a dalších institucí,

- poskytovat dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání,

- seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů

  při jejich naplňování,

- seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich

  vyřizování,

- přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při

  zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,

- předkládat podněty a doporučení ke koncepci vzdělávací soustavy, vyjadřuje se z pohledu

  rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání rodiny a mládeže.

 

Orgány RR:

  1. Předseda:

          Ing. Martina Benešová

          (e-mail: TINA.L@SEZNAM.CZ)

  1. Výbor:

           Bc. Jana Vospálková

           Zuzana Laňková

           Bc. Petra Týčová

           Jana Lorencová, DiS.

  1. Shromáždění třídních důvěrníků
  2. Hospodář:

           Bc. Jana Vospálková

 

Příjmy RR:

 

Příjmy RR tvoří především příspěvky od rodičů a ostatní příjmy (sběr papíru, jarmarky).

Chtěli bychom všem tímto poděkovat, že nosíte starý papír a vyrábíte výrobky na vánoční jarmark. Díky Vám se nám podařilo navýšit příjmy, ze kterých jsme mohli financovat více činností. Zároveň Vás žádáme

o zachování přízně a uvítáme náměty ke zlepšení činnosti a zvýšení příjmů RR.

 

Výdaje RR:

 

RR přispívá žákům zejména na:

- kulturní akce,

- preventivní programy,

- přednášky,

- věcné odměny (soutěže, prospěch),

- dopravu žáků na soutěže a plavání,

- zájmovou činnost,

- učební pomůcky a materiál.

 

Stanovy a rozpočet RR jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.