TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

09. 04. 2024

Pro zájemce o širší studium cizích jazyků otvíráme ve školním roce 2024/25 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků.
Přihlášky do této třídy přijímáme do 30. dubna 2024.
Přijímací řízení se pak bude konat ve čtvrtek 9. května.

Další informace v sekci Třída s RVJ. Přihláška ke stažení zde