Složení Školské rady při 3. základní škole, Rakovník, Okružní 2331
pro funkční období 2021 - 2023

zvoleni pedagogickými pracovníky školy:

  • Mgr. Petr Steidl - předseda
  • Mgr. Jitka Bernardová 

jmenováni zřizovatelem:

  • Ing. Jan Švácha
  • Ing. Jindřiška Kopřivová

zvoleni zákonnými zástupci žáků:

  • Ing. Vendula Holibková
  • Bc. Josef Kýna, Dis