Porce oběda: 

  • polévka
  • jeden druh jídla v příslušné váhové normě
  • případně kompot, salát, ovoce, jiný doplněk

Současná cena :   Platná od 1.9.2022     Platná od 1.9.2023

Do skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ( 1.9.- 31.8.), ve kterém dosahují věku podle kat. 1 - 3

Platné finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhl. č.107/2008 Sb., a její novelizace č. 272/2021 Sb., platné od 1.9.2021

pro žáky :

kat.1  oběd 1 a 2    7 - 10 let    33,- Kč        36,- Kč   
kat.2  oběd 1 a 2   11 -14 let    36,- Kč        39,- Kč
kat.3  oběd 1 a 2   15 a více     39,- Kč        42,- Kč 

Bankovní spojení:

540263389/0800 

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

poznámka pro příjemce: jméno strávníka