Porce oběda: 

  • polévka
  • jeden druh jídla v příslušné váhové normě
  • případně kompot , salát , ovoce, jíny doplněk

Současná cena :   Platná od 1.9.2020

Do skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ( 1.9.- 31.8.), ve kterém dosahují věku podle kat. 1. - 3..

Platné finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhl. č.107/2008 Sb., a její novelizace platné od 1.1.2012

pro žáky :

kat.1. oběd 1. a 2.   7 - 10 let    27,- Kč  
kat.2. oběd 1. a 2.  11 -14 let    30,- Kč  
kat.3. oběd 1. a 2.  15 a více     33,- Kč  

Bankovní spojení:

540263389/0800 

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

poznámka pro příjemce: jméno strávníka