Porce oběda: 

  • polévka
  • jeden druh jídla v příslušné váhové normě
  • případně kompot , salát , ovoce, jíny doplněk

Současná cena :   Platná od 1.9.2020    Platná od 1.1.2022

Do skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ( 1.9.- 31.8.), ve kterém dosahují věku podle kat. 1. - 3..

Platné finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhl. č.107/2008 Sb., a její novelizace č. 272/2021 Sb., platné od 1.9.2021

pro žáky :

kat.1. oběd 1. a 2.   7 - 10 let    27,- Kč        29,- Kč   
kat.2. oběd 1. a 2.  11 -14 let    30,- Kč        32,- Kč
kat.3. oběd 1. a 2.  15 a více     33,- Kč        35,- Kč 

Bankovní spojení:

540263389/0800 

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

poznámka pro příjemce: jméno strávníka