ŠKOLNÍ    DRUŽINA I

 MOBIL:  725425096 (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ:

Ranní školní družina:          6.30 – 7.45 hodin

Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod. hlavním vchodem.

Ranní ŠD probíhá v prostorách ŠD v 1. a 2. patře ve třídě dozorující vychovatelky.

Odpolední provoz ŠD:         po vyučování do 17.00

Oddělení :

1.a+3.a            Nováková Iveta                      2.a+3.d            Hrachovinová Lucie

1.b+3.c            Petrboková Jana                     2.b+3.a            Lorencová Jana

1.c+3.d           Kováčová Kateřina                   2.c+3.d            Kučerová Monika

                                                                    3.b+3.c            Pšenčná Blanka

 Žáci 1. - 3. tříd mají jednu šatnu společnou pro ZŠ i ŠD (žáci 1. a 2. tříd v pavilónu ŠD a 3. třídy pavilonu ZŠ). Odpadá dvojí vybavení.

 Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek.

 Žáci 3. tříd dochází do družiny samostatně, (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování).  Poté bude jejich nepřítomnost v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

 Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti žáků ve třídě  ŠD, nemohou vychovatelky  doprovázet  žáky na hodiny do ZUŠ.  Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

 VSTUP RODIČŮ DO ŠD  dle školního řádu OMEZEN. Děti budou odcházet ze ŠD samy na základě Vámi uvedených časů v docházkovém listu. Rodiče mohou čekat na nádvoří ZUŠ u postranního vchodu do ŠD, kudy budou děti odcházet.

ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

MOBIL do ŠD II :     727865766  (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ:

Ranní školní družina : 6.30 – 7.45 hodin v ŠD 2 - studovna

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ do 7.20 hod.

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD:         po vyučování do 16.00 hodin !!!
 Po 16. hodině děti přechází do ŠD I. Provoz ŠD I je do 17.00 hodin.

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro

Oddělení :

Vychovatelky ŠD II        Brnušáková Jana        4.a + 4.c          studovna (pavilon C 2. patro)

                                    Ortcikrová Štěpánka  4.b + 4.c          třída 229 (pavilon C 2. patro)

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          tel. ŠD 725425096

Žáci 4. tříd dochází do družiny samostatně (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude jejich nepřítomnost v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí vybavení.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD dle školního řádu OMEZEN. Děti budou odcházet ze ŠD samy na základě Vámi uvedených časů v docházkovém listu. Rodiče mohou čekat na nádvoří ZŠ u postranního vchodu do ZŠ, kudy budou děti odcházet.

 

SPOLEČNÉ INFORMACE ŠD I + ŠD II

DOCHÁZKOVÝ LIST je součástí přihlášky do ŠD. Odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do 8. 9. 2022. Do té doby pište žákům omluvenky na předepsaných formulářích.

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná), musí být doložena písemně - viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelky a na www stránkách školy.

Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 12. 9. 2022.

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD:

Odjezdy autobusů:

14.55 hod. (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

 STŘEDY z důvodu konání zájmových odpolední NEODVÁDÍME na 1. autobus.

 ODHLÁŠENÍ ze ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

 POTŘEBY DO ŠD:

1 balení papírových kapesníků , převlečení a doporučujeme i obuv na pobyt venku, látkový sáček nebo taška (vše podepsané)

Šatny jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

PLATBA ŠD

Platba probíhá

  1. ve dvou splátkách (pololetně 500 + 750 Kč),
  2. splátka k 10. 9. ve výši 500 Kč (100 Kč /měsíc)
  3. splátka k 20.1. ve výši 750 Kč (150 Kč/měsíc) změna výše úhrady
  4. b) 1250 Kč na celý rok, splatné k 10.9.2022

 Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

 ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE

Budou probíhat (umožní-li to epidemiologická situace) 1x týdně ve středu od 13.45 do 15.15 hodin. Více informací  – samostatná příloha.

 ŠKOLA ON LINE - Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k činnosti ŠD. Sledujte J.

 ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz + školním facebooku.