ŠKOLNÍ    DRUŽINA I

Vedoucí vychovatelka          Pšenčná Blanka

MOBIL:  725425096 (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

Oddělení:

1.a+3.a            Nováková Iveta                      2.a+3.c            Hrachovinová Lucie

1.b+3.c            Kováčová Kateřina                  2.b+3.c            Pšenčná Blanka

1.c+3.a            Petrboková Jana                     2.c+3.c            Kučerová Monika

1.d+3.a            Lorencová Jana                                    

 Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek.

 Žáci 3. tříd dochází do družiny samostatně, (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování).  Poté bude jejich nepřítomnost v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

MOBIL do ŠD II :     727865766  (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro

Oddělení :

Vychovatelky ŠD II        Brnušáková Jana        3,b, 4.a + 4.b        třída 222 (pavilon C 2. patro)

                                   Ortcikrová Štěpánka   4.b, 4.c  + 4.d       třída 229 (pavilon C 2. patro)

Žáci 3. A 4. tříd dochází do družiny samostatně (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude jejich nepřítomnost v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

SPOLEČNÉ INFORMACE ŠD I + ŠD II

PROVOZ:

Ranní školní družina:          6.30 – 7.45 hodin

Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod. hlavním vchodem.

Ranní ŠD probíhá v prostorách ŠD v 1. a 2. patře ve třídě dozorující vychovatelky.

Odpolední provoz ŠD:         po vyučování do 17.00

Žáci 1. - 4. tříd mají jednu šatnu společnou pro ZŠ i ŠD (žáci 1. a 2. tříd v pavilónu ŠD, žáci 3. a 4.tříd v  pavilonu ZŠ). Odpadá dvojí vybavení.

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti žáků ve třídě  ŠD, nemohou vychovatelky  doprovázet  žáky na hodiny do ZUŠ.  Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD  dle školního řádu OMEZEN. Děti budou odcházet ze ŠD samy na základě Vámi uvedených časů v docházkovém listu. Rodiče mohou čekat na nádvoří ZUŠ u postranního vchodu do ŠD, kudy budou děti odcházet.

DOCHÁZKOVÝ LIST je součástí přihlášky do ŠD. Odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do 8. 9. 2023. Do té doby pište žákům omluvenky na předepsaných formulářích. Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 12. 9. 2023.

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná), musí být doložena  písemně  (předepsaný formulář nebo sdělení, které obsahuje povinné údaje – jméno a příjmení dítěte, třída, den a hodina uvolnění, převzetí právní odpovědnosti, podpis zákonného zástupce).

Ve výjimečných případech lze uvolnit dítě: - zprávou kmenové vychovatelce v systému Škola OnLine obsahující povinné údaje (viz výše) do 11.30 hodin aktuálního dne                                                                                                         
                                                              - na základě zaslané SMS obsahující povinné údaje (viz výše)

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD:

Odjezdy autobusů:

14.55 hod. (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

 STŘEDY z důvodu konání zájmových odpolední NEODVÁDÍME na 1. autobus.

 ODHLÁŠENÍ ze ŠDmusí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

 POTŘEBY DO ŠD:

1 balení papírových kapesníků, převlečení a doporučujeme i obuv na pobyt venku, látkový sáček nebo taška (vše podepsané)

Šatny jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky).

PLATBA ŠD: 

Platba probíhá

a) ve dvou splátkách (pololetně)
  1. splátka k 10. 9. 2023 ve výši 750 Kč (150 Kč /měsíc)
  2. splátka k 20. 1. 2024 ve výši 750 Kč (150 Kč/měsíc)

b) 1500 Kč na celý rok, splatné k 10. 9.2023

 Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

 ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE

Budou probíhat 1x týdně ve středu od 13.45 do 15.15 hodin. Více informací  – samostatná příloha. 

ŠKOLA ON LINE - Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k činnosti ŠD. Sledujte J.

 ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz + školním facebooku.