ŠKOLNÍ DRUŽINA I

MOBIL          :  725425096 (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

Ranní školní družina:          6.30 – 7.45 hodin

Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod. hlavním vchodem.

Ranní ŠD probíhá v prostorách ŠD v 1. a 2. patře ve třídě dozorující vychovatelky.

 

Odpolední provoz ŠD:         po vyučování do 17.00

Oddělení :

1.a+3.c            Nováková Iveta                     2.a+3.a            Brabcová Jana

1.b+3.a            Kováčová Kateřina                2.b+3.c            Pšenčná Blanka

1.c+3.b            Petrboková Jana                     2.c+3.a            Tichá Mirka

                                                                       2.d+3.c           Lorencová Jana

Doprovody na autobusy MHD

Odjezdy autobusů:

14.55 hod. - (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. -  (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod Nemocnicí

Na autobus jsou žáci doprovázeni vychovatelkami. Připomínáme roušky ve  veřejné dopravě.

STŘEDY z důvodu konání zájmových odpolední NEODVÁDÍME na 1. autobus (odjezd 15.00 hodin). Pokud ZO nebudou (covidová opatření) bude doprovod zajištěn i v tento den. 

Žáci 1. - 3. tříd mají jednu šatnu společnou pro ZŠ i ŠD (žáci 1. a 2. tříd v pavilónu ŠD a 3. třídy pavilonu ZŠ). Odpadá dvojí vybavení.

Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek. 

Žáci 3. tříd dochází do družiny samostatně, (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování).  Poté bude jejich nepřítomnost  v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). 

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná), musí být doložena písemně - viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelky a na www stránkách školy.

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti žáků ve třídě  ŠD,  nemohou vychovatelky  doprovázet  žáky na hodiny do ZUŠ.  Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD - ! zatím NEPOVOLEN (protiepidem. opatření)

Jinak = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ – termín uvolnění upřesníme

ŠD je zabezpečena! Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září bude automaticky překódován na šk. rok 2021-22. Rodiče žáků z 1. tříd si čip vyzvednou u školníka ZŠ.

Vstup do prostor šaten bude až to bude možné umožněn pouze rodičům 1. a 2. tříd (pavilon ŠD). Rodičům vyšších ročníků je vstup do prostor školy dle školního řádu zakázán (šatny v ZŠ).

Je proto nutné uvést v docházkovém listu čas samostatného odchodu dítěte ze ŠD.

Aby byla činnost v ŠD co nejméně narušována odchody, prosíme o sjednocení odchodových časů po ½ hodinách (v celou nebo v půl). Netýká se odchodů na mimoškolní aktivity. 

Rodiče dětí 2. tříd, využijte faktu, že děti už umí z družiny samostatně odcházet a pokračujte v této samostatnosti i letošní rok.  Vstupu do šaten využívejte jen mimořádně a spojte jej s porovnáním vybavení dětí (špinavé – čisté převlečení, rozbité, malé přezuvky apod.). 

ODHLÁŠENÍ  ze  ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

POTŘEBY DO ŠD:

2 balení papírových kapesníků (tahací, v krabičce, vícevrstvé), převlečení a doporučujeme i obuv na pobyt venku, látkový sáček nebo taška (vše podepsané)

Šatny ŠD jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

Pitný režim – společná várnice se šťávou zrušena. Budeme pít vodu (zdravější J).

PLATBA ŠD:  Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost: 1. splátka k 10. 9., 2. splátka ke 20.1. Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

  1. třídy + noví žáci + žáci bez převodu přeplatku platba 1000 Kč
  2. + 3. třídy = platba 700 Kč (300 Kč převedeno z r.2020-21) splatnost k 20.11.2021
  3. třídy    = platba  450  Kč (550 Kč převedeno z r.2020-21) splatnost k 20.1.2022

O výši doplatku jsme informovali koncem školního roku zprávou na Škole online.

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE

Budou probíhat (umožní-li to epidemiologická situace) 1x týdně ve středu od 13.45 do 15.15 hodin. Více informací  – samostatná příloha. Termín zahájení upřesníme.

ŠKOLA ON LINE - Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k činnosti ŠD. Sledujte J.

DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce

  1. školního týdne. Do té doby pište žákům omluvenky na předepsaných formulářích.

Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 6. 9. 2021.

MOŽNÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU v provozu a organizaci ŠD z důvodu protiepidemiologických opatření vyhlášených MŠMT

ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro (školní třída+ studovna)  

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky             ŠD II   Brnušáková Jana        4.a + 4.c          studovna (pavilon C 2. patro)

                                   Hrachovinová Lucie   3.b + 4.b         třída 229 (pavilon C 2. patro)

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          tel. ŠD 725425096

MOBIL do ŠD II :     727865766  (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD      :

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA : 6.30 – 7.45 hodin v ŠD 2 - studovna 222

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ do 7.20 hod.

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD          : po vyučování do 16.00 hodin !!!

            Po 16. hodině děti přechází do ŠD I. Provoz ŠD I je do 17.00 hodin.

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD:

Odjezdy autobusů:

14.55 hod. (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami. Připomínáme roušky ve veřejné dopravě.

STŘEDY z důvodu konání zájmových odpolední NEODVÁDÍME na 1. autobus (odjezd 15.00 hodin). Pokud ZO nebudou (covid) bude doprovod zajištěn i v tento den.  

Žáci 3. a 4. tříd dochází do družiny samostatně (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude jejich nepřítomnost v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně s povinnými údaji viz přílohy. Předtištěné tiskopisy budou k dispozici ve třídách a na stránkách školy.

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí vybavení.

VSTUP RODIČŮ do prostor ZŠ tedy i ŠD je dle školního řádu OMEZEN.

Děti odcházejí ze ŠD samostatně dle docházkového listu. Je proto nutné uvést v docházkovém listu čas samostatného odchodu dítěte ze ŠD.

Aby byla činnost v ŠD co nejméně narušována odchody, prosíme o sjednocení odchodových časů po 1/2 hodinách (v celou, v půl). Netýká se odchodů na mimoškolní aktivity.

ODHLÁŠENÍ ze ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

POTŘEBY DO ŠD :

2 balení papírových kapesníků (tahací, vícevrstvé, v krabičce), oblečení a obuv na ven.

PLATBA ŠD: Kč 100,-/1 měsíc = 1000 Kč na školní rok

Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

  1. třídy = doplatek 700  Kč (300 Kč převedeno z r.2020-21) splatnost k 20.11.2021
  2. třídy = doplatek 450  Kč (550 Kč převedeno z r.2020-21) splatnost k 20.1.2022

Noví žáci +  žáci bez převodu přeplatku    úhrada 1000 Kč

O výši doplatku jsme informovali koncem školního roku zprávou na Škole on line.

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE  

Budou probíhat (umožní-li to epidemiologická situace) 1x týdně ve středu od 13.45 do 15.15 hodin. Více informací  – samostatná příloha. Termín zahájení upřesníme.

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím. Sledujte J.

ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz + facebooku.

DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE. Do té doby pište dětem omluvenky na předepsaných formulářích.