V souladu se zákonem č 250/2000 Sb., v platném znění, zveřejňujeme:

schválený rozpočet na rok 2021  

schválený rozpočet na rok 2022

schválený střednědobý výhled na roky 2023-2024

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024