V souladu se zákonem č 250/2000 Sb., v platném znění, zveřejňujeme:

schválený rozpočet na rok 2020  
schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

návrh rozpočtu na rok 2021
střednědobý výhled na roky 2019-2020 - aktualizace
návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2022

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 - aktualizace

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021