ŠKOLNÍ KLUB

CHARAKTERISTIKA:
Ve školním klubu mohou děti relaxovat v době volných hodin mezi vyučováním a po vyučování. Primárně je určen žákům 5. až 9.tříd, kteří po skončení výuky:
a) čekají na zájmové aktivity v ZŠ a ZUŠ
b) čekají na odjezd linkových autobusů do okolních vesnic

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Ranní provoz - 6.45 -7.45 hodin
Dopolední provoz - volné hodiny mezi vyučováním ( dle rozvrhu)
Odpolední provoz - po vyučování do 14.30 hodin

Plán školního klubu ve školním roce 2023/2024

Plnění a formy zájmové činnosti školního klubu jsou uzpůsobeny faktu, že školní klub je určen primárně žákům 5. až 9. tříd, kteří po skončení výuky a) čekají na zájmové aktivity ZŠ nebo ZUŠ, b) čekají na odjezd linkových autobusů. Doba pobytu žáků v ŠK je proto odlišná, dána školním rozvrhem a mimoškolními aktivitami žáků. Při činnosti ŠK je také nutné zohlednit věkové rozdíly mezi žáky.

Pro roční motivaci činnosti v ŠK byla proto zvolena tzv. KLUBOVÁ DESÍTKA.

 • Školní rok má 10 měsíců.
 • V každém měsíci je nabídnuto žákům 10 aktivit z 10 různých zájmových oblastí viz níže.
 • Za splnění aktivit získávají žáci body = klubáky
 • Podmínka členství ve školním klubu je,  získat z každé oblasti alespoň 1 bod = klubák a splnit  tak Klubovou desítku = stát se členem Klubu desítka (dále jen Klubu). Pokud se nebude žák aktivně účastnit činnosti ve školním klubu, bude jeho členství pro nezájem ukončeno.
 • Aktuální měsíční desítka aktivit je představena v průběhu aktuálního  měsíce. Přehled aktivit je vyvěšen na klubové nástěnce.
 • Čas pro plnění aktivit je vždy aktuální měsíc, ve kterém byly aktivity vyhlášeny + 2 následující měsíce. Poté bude aktivita stažena a nebude si ji moci dodatečně splnit.
 • Plnění je zaznamenáváno jak v osobním Klubovém certifikátu každého člena Klubu, tak i v tabulkách na klubové nástěnce.
 • Možnost porovnání plnění aktivit s ostatními členy Klubu vede k motivaci získávání více než jen 10 základních klubových bodů.
 • Získáním členství v Klubu a získáním Klubové desítky aktivity členů nekončí. Mohou v plnění pokračovat dál a za každou další splněnou desítku získávat vyšší stupně členství (1 desítka = startér, 2 desítky = junior, 3 desítky expert, 4 desítky = master, 5 desítek = wizard)
 • Pokud se žáci stanou členy Klubu a mají splněn stupeň členství expert, mohou pomáhat ostatním žákům při plnění aktivit, které mají již sami splněny.
 • Při plnění aktivit je zohledněn věk, schopnosti i dovednosti žáků.
 • Nabízené aktivity jsou každým rokem obměňovány.