ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD

Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD. 

MYŠLENKOU ZO je:

Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.

Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).

Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD a v jiných prostředích.

ZO budou probíhat  ve STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠD, ZŠ i venku.
Můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času, jinak děti vytrhnete z programu (např. si nestihnou dodělat výrobek, odejdou uprostřed hry, zápasu, tance a naruší tím jejich průběh apod.).

Ideální stav je tedy:  

a) odchod do 13.45 hodin při neúčasti na ZO
b) účast na ZO do 15.15 hodin
c) výjimka pro děti navštěvující jiné aktivity ZŠ a ZUŠ = přestupka

Ve středu neodvádíme (vzhledem k době trvání ZO) na 1. autobus MHD v 15.00 hodin !

ZAHÁJENÍ činnosti ZO:  BUDE UPŘESNĚNO            (dle epidemiologické situace)           

UKONČENÍ     květen/2022

 

PRAVIDLA PRO VÝBĚR ZO:

 Volba je platná pro celý školní rok (vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE MĚNIT podle momentální chuti dítěte).      

 • Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např. sport v ŠD ne, když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).
 • Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC, nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program. Zájmové vzdělávání je zákldním prvkem činnosti družiny.
 • Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ (brzké odchody či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určená PŘESTUPKA.
 • V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu dítěte do jiného ZO! Uveďte, prosím, proto náhradní volbu.

 

N A B Í D KA   ZÁJMOVÝCH ODPOLEDNÍ

pro školní rok  2021-22:

ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE (Tichá Mirka )         1. patro  tř. 106

 • pro děti 1. a 2.tříd
 • dekorativní výrobky, dárečky, výrobky pro radost
 • někdy je potřeba donést materiál z domova)

MALOVÁNÍ  (Lorencová Jana)                             2.patro tř. 206 

 • určeno dětem, které rády malují vším možným na vše možné

JÓGA PRO DĚTI (Petrboková Jana)                      2. patro tř. 205

 • jóga a zdravotní cvičení pro děti                                   
 • pohodlné oblečení

COUNTRY TANCE  (Pšenčná Blanka)                   2. patro tř. 209

 • americké tradiční tance ( kruhové, řadové, tanec v páru)
 • sukně široká + taneční obuv (např. cvičky, pevné na nohou!)

REKREHRY  (Brabcová Jana)                               1. patro tř. 106 + venkovní prostory

 • společenské hry (venku i uvnitř, s pomůckami i bez)             

REKRESPORT  (Kováčová K. + Nováková I.)         tělocvična, hřiště

- kolektivní sportovní hry, soutěže                                                            

!! nutná sportovní obuv + oblečení

DIVADLO (Brnušáková Jana)                                 ŠD II - studovna

 • dramatická tvorba ( průpravné aktivity)
 • nácvik představení

KREATIVKY (Hrachovinová Lucie)                          ŠD II – třída

 • pro děti 3. a 4.tříd
 • kreativní vyrábění
 • někdy je potřeba donést materiál z domova

PŘESTUPNÍ  STANICE                                         2. patro – tř. 206

 (je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

ZMĚNA VYHRAZENA !