Celoroční motivační hra

Školní rok 2021/2022

DIVOKÝ ZÁPAD aneb osídlování Severní Ameriky

Celoroční motivace činnosti zajišťuje

 • Ucelenou činnost v ŠD (mající logičnost, návaznost)
 • Atraktivnost činností
 • Spolupráci mezi odděleními – vzájemnou inspiraci

ZDROJE           :           Knihy K. Maye

kniha „Americký západ (Willoam C. Davis)

                                   Kniha „ Mýty a legendy indiánů Severní Ameriky“ (Colin F. Taylor)

                                   internet

IMAGE ŠD

ŠD        =          westernové městečko             Jídelna =         saloon

Třídy    =           budovy v městečku                Šatny   =         nádraží

Kabinet =           kancelář šerifa                       WC      =         městské lázně

Venek  =            pastviny                                Hrádek =      srub

Ve třídách         do kostela = kázání, porady

                        do vězení = průšvihy

                        pomocníci šerifa = děti pomocníci

Nástěnky =      chodba před šatnami

 = VYHLÁŠKY (týdenní skladba, jídelníček, ZO, organizace ŠD)

 = TIMES (náplň etapy, plány oddělení, akce)

 1. mezipatro = FOTOGALERIE

Role     =          vychovatelky = šerifové

                        děti = obyvatelé městečka

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE – v rámci možností motivovaná westernem

            Tančírna – americké tradiční tance, indiánské tance

            Dramaťák – šou Buffalo Billa

            Dílna   - výrobky z kůže, indiáns. motivy

 

Děti budou SAMY SEBE během celého roku ZDOKONALOVAT = plnit ZKOUŠKY

(motivované westernem)

 1. etapa              -           zkoušky ŠERIFA
 2. etapa              -           zkoušky OBŽIVY
 3. etapa              -           INDIÁNSKÉ zkoušky

 

 1. Etapa = ČLOVĚK A JEHO SVĚT (září – prosinec)

        (osídlování Divokého západu)

Lidé kolem nás = rodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, komunikace, mezilidské vztahy

 • Každý člověk má své jméno (seznámení se navzájem)
 • Každý člověk má svou rodinu, sousedy (děti z jiných oddělení)
 • Pravidla života v ŠD (role ve westernovém městečku)
 • Seznámení se s řádem ŠD (vyhlášky co se smí nesmí)
 • Pravidla slušného chování (ad vyhlášky)

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

 • ZŠ, ŠD, třída (westernové městečko)
 • Kdo kde bydlí (odkud se přistěhoval do wm – osídlování Ameriky)
 • Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ (interiéry ŠD viz Image ŠD)
 • Cesta do školy (dopravní výchova, dopravní prostředky – DZ pěšky, koňmo, dostavník)

Člověk a jeho zdraví = oblékání, hygiena, stravování, zdravověda, udržování tělesné kondice

 • Šatny, oblékání (westernová móda – kovbojská, trapeři, úředníci, dámy)
 • Hygiena před jídlem, WC (městské lázně)
 • Kultura stolování, správná životospráva, pitný režim
 • Zdravověda (lékařství, ošetření zranění, lidské tělo)
 • Udržování tělesné kondice (zkoušky jednotlivců)

Lidé a čas = historie – tradice, současnost, časové proměny, měření času

 • Tradice = vánoční svátky (každý si přivezl ze své rodné země tradice)
 • Měřidla času (kapesní hodiny, sluneční, odhady času)
 • Události = noviny (times – první novináři)

Výstupy:         Image ŠD = proměna ve westernové městečko

                       Cedrhra  „Osidlování Ameriky“

                      Vánoční hra

                      Zkoušky ŠERIFA

 

 1. Etapa = ČLOVĚK = PRÁCE A ZÁBAVA (leden – březen)

Práce

 • Povolání = řemesla (zlatokopové, trapeři, kovbojové, farmáři, úředníci..)

výrobky na trhy, do hokynářství

 • Peníze a směnné zboží (zlato, kůže)
 • Trhy

Umění a kultura= zábava na divokém západě

 • Zpěv + hudba (trampské písničky)
 • Tanec (americké country tance)
 • Divadlo (vlastní divadelní představení – dána motivace – vlastní Šou BB)

Výstupy:         Vánoční hra

                        Zkoušky OBŽIVY

                        Zlatokopecká (cedrhra)

                        Country bál (odzpívat, odtančit)

                        Šou BB - představen

 

 1. Etapa = ČLOVĚK A PŘÍRODA (duben – červen)

                 ŽIVOT U INDIÁNŮ

Životní prostředí – soužití s přírodou

 • Bydlení
 • Voda, země, vzduch
 • Pozorování přírody

Rostlinná říše = šamani

 • Oslava jara
 • Poznávání lučních rostlin, stromů
 • Ozdobné koláže z přírodnin
 • Léčivé bylinky = šamani
 • Barvy přírody

Živočišná říše

 • Živočichové Severní Ameriky
 • Význam pro člověka (zdroj potravy – bizoni, kůže – odívání, pomocníci)
 • Lovecké dovednosti (poznávání zvěře, stopy, lov)
 • Soužití se zvířaty (koně, pes)
 • Zvířecí dovednosti = převtělování do zvířat

Ochrana přírody

 • Ekologie + třídění odpadu = novinka dnešní doby
 • Úklid venkovních prostor školy
 • Cedrhra ke Dni Země

Výstupy:         indiánské zkoušky

                        Cedrhra  ke Dni Země

                        Šamanský rituál (čarodějnice)

                        Družinové zábavné odpoledne

                        Indiánská pohádka (Pohádkový les)

                        Výlet