Celoroční motivační hra

Školní rok 2023/2024

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 MĚSÍCŮ

Celoroční motivační hra zajišťuje:

- Ucelenost a návaznost činnosti ŠD

- Větší atraktivnost pro děti

- Spolupráci mezi odděleními

Zdroje:

Kniha: Jules Verne – Cesta kolem světa za 80 dní

Seriál – Willy Fog na cestě kolem světa

Dětské atlasy a zeměpisné publikace

Kniha Kamarádi z velké dálky

Kniha Hrajeme pohádky z celého světa /družinové divadlo)

Metodické materiály z učitelských metodik OPVVV

 

Zájmová odpoledne:

Inspirace v různých částech světa, podle toho, kde se zrovna nacházíme


Zkoušky jednotlivců:

Každé dítě bude mít vlastní pas, do kterého bude dostávat razítka za zkoušku jednotlivců, případně i jiné informace nebo pochvaly dle zvážení každé vychovatelky.

1. etapa: zkoušky jednotlivých zemí, které navštívíme – ČR, Anglie, Španělsko, Indie, Rusko + zkouška Létání na létajícím koberci schopen

2. etapa: Japonsko, Kanada, Mexiko, Brazílie, Antarktida + zkouška plavby ponorkou schopen

3. etapa: Austrálie, Kongo, Egypt + zkouška jízdy na velbloudu schopen + zkouška sestrojení vlastního dopravního prostředku


Směr cesty:

1. Etapa: Evropa – Asie

2. Etapa: Severní Amerika – Jižní Amerika – Antarktida

3. Etapa: Austrálie – Afrika

 

1. Etapa = Člověk a jeho svět (září – prosinec)

Lidé kolem nás – rodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, mezilidské vztahy, komunikace, emoce

- Každý člověk kdekoliv na Planetě Zemi má své jméno – seznámení se navzájem, seznamovací hry, říkáme si příklady jmen z jiných zemí. Jaká jména se nám líbí?

- Každý člověk má svou rodinu i sousedy – děti z jiných oddělení. Jak velkou máme rodinu? Kolik je nás doma? Jak je to všude na světě?

- Pravidla života v ŠD – ve všech zemích světa mají svá pravidla – zákony. Naše družinová třída se může proměnit ve stát ve státě – můžeme si vymyslet vlastní malý stát a vytvořit mu zákony. Seznámit se s řádem ŠD. Pravidla slušného chování

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

- ZŠ, ŠD, třída

- Kdo kde bydlí – práce s mapou, jak se bydlí na světě

- Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ

- Cesta do školy – jak cestujeme do školy my, jak se cestuje do školy v jiných částech světa (Transsibiřská magistrála, cesta do školy v Indii)

- Seznamujeme se se státy Evropy (podobná kultura jako u nás doma) a následně odcestujeme do Asie (Asie je obrovská a rozmanitá)

Člověk a jeho zdraví – oblékání, hygiena, stravování, zdravověda, udržování tělesné kondice

- Šatny, převlékání a přezouvání – tradiční odívání v různých částech světa (kimono, školní uniformy)

- Hygiena před jídlem a po WC

- Kultura stravování, správná životospráva, pitný režim

- Tradiční pokrmy různých kultur

- Zdravověda

- Lidské tělo

Lidé a čas – historie, tradice, současnost, budoucnost, časové proměny, měření času

- Tradice v různých kulturách, jak se slaví vánoce jinde

- Časové proměny – roční období, když je u nás zima jinde může být léto, někde je zima pořád a jinde pořád léto. Posun času v různých zemích. Na moři můžeme vidět, že je Země kulatá.

- Měřidla času

- Japonští roboti – pomocníci budoucnosti

Výstupy:

- výzdoba tříd a chodeb

- celodružinová hra – Poznej naše sousedy

- celodružinová hra - Vánoce v různých zemích

 

2 .etapa = Člověk a práce, zábava

Práce

- povolání a jeho význam pro člověka a společnost

- povolání a způsob obživy v různých částech světa

- peníze a jejich hodnota – různá měna v různých zemích

Kultura a umění

- tanec – tance různých kultura- začínáme s nácvikem na DZO

- divadlo – každá družina si nacvičí vlastní představení podle knihy Hrajeme pohádky z celého světa

- Karneval v Riu – vyrábíme karnevalové masky a kostýmy + karneval

Výstupy

- Vlastní divadelní představení

- Karneval + tance jednotlivých oddělení

 

3. etapa = Člověk a příroda

Životní prostředí - ochrana přírody

- Voda, země, vzduch – znečištění oceánů, kácení pralesů

- Ekologie – třídění odpadu, ekologické chování

- Pozorování přírody – procházky

Rostlinná říše

- Léčivé byliny – šamani

- Rozmanitost rostlinné říše celého světa

- Exotické ovoce – odkud se dovází – ochutnávka

- Lesní domečky

- Přežití v džungli

Živočišná říše

- Rozmanitost živočišné říše celého světa – různé prostředí – různá zvířata (prales, step, poušť)

- Zvířata v oceánech

- Rituály afrických kmenů

Výstupy

- Interaktivní workshop s bongy z cyklu Cesta kolem světa