PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

28. 02. 2024

Elekronické podání přihlášky a rezervace termínu zápisu k povinné školní docházce pro rok 2024/2025 bude spuštěno v pondělí 4.3.2024

na adrese: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=825 

Další informace k podání přihlášky, registraci termínu a průběhu zápisu zde