Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu žáků naší škola jsou kurzy v jednotlivých ročnících. V šestém ročníku je to adaptační kurz, zaměřený na formování třídních kolektivů na druhém stupni školy. V sedmém ročníku žáci absolvují lyžařský kurz, v osmém ročníku je čeká cykloturistický kurz a v devátém pak vodácký kurz.

V rámci spolupráce všech rakovnických základních škol nabízíme žákům možnost vybrat si sportovní kroužek dle vlastního zájmu. Škola pak nabízí vlastní zejména umělecké kroužky.