Operační program
Jan Amos Komenský

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 je příjemcem dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský 

Název projektu: Kdo učí druhé, učí sebe

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006477

Výše dotace: 3 418 250,00 Kč               z toho podíl ESF: 2 622 994,14 Kč   (76,74 %)

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin