ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

15. 03. 2024

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se koná

ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod

v pátek 5. dubna 2024 od 13.30 do 17.00 hod

 

Průběh zápisu

Po kontrole základních údajů z elektronické přihlášky se vlastní zápis koná v učebnách, kde se budou žáci učit v nadcházejícím školním roce

Zápis není zkouška, skládá se z formální a motivační části.

Formální část obsahuje předání údajů zákonnými zástupci v souladu se školským zákonem (nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce)

Motivační část je věnována motivaci dítěte pro školní docházku, orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti formou rozhovoru a plněním jednoduchých činností.