EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: Za vyšší kvalitu vzdělávání - realizace projektu ukončena

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005301
  • projekt spolufinancován EU

 

Publicita_plakat.jpg

 

Název projektu: Cesta ke kvalitě vzdělávání - projekt v realizaci

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0013515

  • projekt spolufinancován EU

Publicita: plakát