EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: Za vyšší kvalitu vzdělávání - realizace projektu ukončena

        registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005301
        projekt spolufinancován EU

 

Publicita_plakat.jpg

 

Název projektu: Cesta ke kvalitě vzdělávání - projekt v realizaci

       registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0013515

      projekt spolufinancován EU

Publicita: plakát 

 

Název projektu: K harmonickému rozvoji osobnosti - projekt v realizaci - červenec 2021 - červenec 2023

       registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022043

       projekt je spolufinancován Evropskou unií

Publicita: plakát