2022 23. 5.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU Повідомлення про спеціальний запис

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Termín zápisu /Дата та час запису/: 10. června 2022 od 9 do 16 hodin / 10 червня 2022 р. з 9.00 до 16.00 год.

Místo zápisu / Місце запису:

3.ZŠ Rakovník, Okružní 2331, 269 01 Rakovník,

www.3zsrako.cz, skola@3zsrako.cz, tel.: 313 521 979
2022 17. 5.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Zvřejňujeme informaci o výsledku přijímacího řízení a přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2022/2023.

Výsledek přijímacího řízení podle registračních čísel zde

Zvolte kategorii:

Meziškolní vědomostně dovednostní soutěž

V pondělí 6. 6. 2022 se konečně po tříleté pauze uskutečnila tradiční soutěž mezi čtyřčlennými smíšenými týmy všech rakovnických základních škol.

DRUŽINOVÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

6. 6. 2022

Ve středu 25. 5. 2022 se uskutečnilo družinové zábavné odpoledne, na kterém se společně sešly děti ze ŠD, jejich rodiče i paní učitelky. Tato tradiční akce je vždy vyvrcholením celoroční činnosti dětí v ŠD. A protože jsme si letošního roku hráli na DIVOKÝ ZÁPAD, probíhalo celé odpoledne v jeho duchu. 

PŘIHLÁŠKY DO TŘÍDY S RVJ

26. 4. 2022

JEŠTĚ DO PÁTKU 29. DUBNA MAJÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ PÁTÉHO ROČNÍKU ČAS
         PODAT PŘIHLÁŠKU DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ
                              PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PÁŤÁKY, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ, ZKUSIT NĚCO JINÉHO