2024 31. 5.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Pasování žáků prvních tříd se koná ve středu 5. června
v klubovně Městské knihovny Rakovník
                na Husově náměstí
(vstup vchodem z náměstí).

Časový rozpis: 8.30 hod - 1.C, 9.30 hod - 1.A, 10.30 hod - 1.D

Třída  1.B - úterý 11.6. v 8.30 hod

2024 27. 5.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Pojďte se s námi naladit na prázdniny. Ve čtvrtek 6. června pořádáme v areálu školy druhý ročník akce plné pohody, kultury a radosti. Začínáme ve tři hodiny odpoledne a program je opravdu bohatý.

Plakát k nahlédnutí zde.

2024 17. 5.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S RVJ

Oznamujeme výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí k nahlédnutí zde

2024 21. 4.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů

Zvolte kategorii:

Šikovné ruce ze trojky

Již od podzimu minulého kalendářního roku probíhala soutěž Dřevoobchodu Lubná s názvem „Šikovné ruce“ do kterého se zapojila jako již tradičně i naše škola.

Setkání s knihtiskem v Muzeu TGM

17. 5. 2024

6.RVJ a 8.RVJ na workshopu - doba Daniela Adama z Veleslavína

Exkurze na Pražský hrad a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Žáci 8.A a části 9.A se podívali do Poslanecké sněmovny