2024 17. 5.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S RVJ

Oznamujeme výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí k nahlédnutí zde

2024 21. 4.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů

2024 22. 3.

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Do našeho kolektivu pedagogických pracovníků hledáme nového kolegu, novou kolegyni pro výuku předmětů : Matematika, Fyzika, ICT, Technické práce

Termín nástupu: od 1.9.2024 nebo dle dohody  Další informace v sekci: Nabídka pracovních míst

2024 9. 4.

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Pro zájemce o širší studium cizích jazyků otvíráme ve školním roce 2024/25 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků.
Přihlášky do této třídy přijímáme do 30. dubna 2024.
Přijímací řízení se pak bude konat ve čtvrtek 9. května.

Další informace v sekci Třída s RVJ. Přihláška ke stažení zde

Zvolte kategorii:

Setkání s knihtiskem v Muzeu TGM

17. 5. 2024

6.RVJ a 8.RVJ na workshopu - doba Daniela Adama z Veleslavína

Exkurze na Pražský hrad a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Žáci 8.A a části 9.A se podívali do Poslanecké sněmovny

Jeden svět 2024

11. 4. 2024

Žáci 6. RVJ a 8.RVJ se 3.4. zúčastnili projekce filmů v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2024.