2022 23. 9.

INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Třídní schůzky Rady rodičů se budou konat

v úterý 11. října 2022 v odpoledních hodinách.

Termín se netýká prvních tříd, kde schůzky již proběhly začátkem září.
Program a časový harmonogram schůzek upřesníme na začátku října.

2022 19. 9.

Sběr starého papíru

Ve dnech 20. a 21. září 2022 proběhne sběr starého papíru vždy od 7.30 do 7.50 hod. Papír přineste k zadnímu vchodu školy zvážený.

Zvolte kategorii:

SPORTOVNÍ KROUŽKY RAKOVNICKÝCH ŠKOL

9. 9. 2022

Tradiční sportovní kroužky společného projektu rakovnických základních škol zahajují svou činnost na přelomu září a října. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve svých školách. 

Meziškolní vědomostně dovednostní soutěž

V pondělí 6. 6. 2022 se konečně po tříleté pauze uskutečnila tradiční soutěž mezi čtyřčlennými smíšenými týmy všech rakovnických základních škol.

DRUŽINOVÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

6. 6. 2022

Ve středu 25. 5. 2022 se uskutečnilo družinové zábavné odpoledne, na kterém se společně sešly děti ze ŠD, jejich rodiče i paní učitelky. Tato tradiční akce je vždy vyvrcholením celoroční činnosti dětí v ŠD. A protože jsme si letošního roku hráli na DIVOKÝ ZÁPAD, probíhalo celé odpoledne v jeho duchu.