Ročníkové práce devátých ročníků

jsou završením našeho společného snažení na základní škole. V nich žáci před komisí pedagogů i před svými spolužáky a případnými zájemci z řad rodičů a veřejnosti prokazují, že jsou schopni samostatné tvořivé práce, samostatného uvažování a že si dokáží osvojit potřebné dovednosti, znalosti a kompetence pro další život a studium. Ročníkové práce a jejich obhajoba naplňují požadavky na dnešního mladého člověka. Jejich zpracování, prezentace a obhajoba jsou také v souladu s požadavky RVP a našeho ŠVP.