Asistent pedagoga

je pomocník pedagoga který se může významnou měrou podílet na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy.

Asistent pedagoga se podílí na podpůrném vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo s  kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného. Pracuje tedy dle pokynů pedagoga jak s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě. Cílem využití asistenta pedagoga je vytvořit také prostor pro pedagogickou individuální práci učitele s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přítomnost asistentů ve školním roce 2020/2021:

  •  - Dagmar Kraftová
  •  - Bc. Petra Týčová
  •  - Jana Brabcová
  •  - Jana Brnušáková DiS.
  •  - Iveta Nováková
  •  - Tereza Králíčková
  •  - Martina Bugnerová
  •  - Marie Dudáčková