Přihlášení strávníků

 • Osobně u účetní nebo vedoucí jídelny
 • Vyplněním přihlášky ke stravování - přihláška platí trvale od prvního přihlášení automaticky vždy i na další školní rok, do doby než strávník, nebo jeho zákonný zástupce neprovede písemné odhlášení
 • Pozdější přihlášení je možné kdykoli během školního i kalendářního roku
 • Při přihlášení jsou dohodnuty podmínky a způsob platby
 • Při nezaplacení obědů v daném termínu je uplatňován následující postup: krok 1- platící z účtů je převeden na platbu v hotovosti, krok 2- je zaslána písemná upomínka, krok 3- strávníkovi je dočasně zablokován čip na odběr obědů
 • Podmínkou je vyzvednutí čipu pro odběr obědů, první zaregistrovaný čip je zdarma, při ztrátě je nutné pořídit nový již za úplatu 100,- Kč (čip slouží k identifikaci strávníka v pokladně ŠJ, objednání obědů, při odběru oběda u výdeje, k otevírání šaten )
 • Každý strávník je přihlášen pouze na základě odevzdané, přesně vyplněné přihlášky.
 • Přihláška ke stravování ZDE

Odhlášení obědů

 • Trvalé odhlášení pouze osobně u účetní, nebo vedoucí jídelny
 • Jiná odhlášení (při nemoci nebo pod.) nejdéle do 8.00 hod. toho dne ( telefon, e-mail jidelna@3zsrako.cz), přihlášením na účet internetové objednávky na adrese: //78.111.125.117:8081
 • V době nemoci je možný odběr oběda první den, každý další odebraný bude účtován jako cizí

cizí oběd č.1.,2. plná cena
mladší žáci 55,- od 1.1.2022  62,- Kč   
starší (od 5.tříd ) 59,- Kč             66,- Kč   
nad 15 let. 62,- Kč                       69,- Kč
                                                                            

 • Hromadné odhlášení žáků v případě akcí konaných školou neprovádíme, pouze mimořádně po dohodě s třídním učitelem
 • Přihlášky a odhlášky obědů jsou zásadně věcí strávníka, nebo jeho zákonného zástupce!
 • Každý strávník, nebo jeho zákonný zástupce, má právo si vyžádat možnost nahlédnutí do záznamu svých stravovacích dnů a provést kontrolu účtovaných obědů přímo v jídelně, nebo na svém účtu - internetové objednávky.
 • Školní jídelna neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů!
 • Využijte dne otevřených dveří k prohlídce školní jídelny a ochutnávce vzorků připravovaných jídel.