provolba: 313 521 xxx

ředitel školy:

Mgr. Jan Křikava           linka: 961     mobil: 776 313 547     e-mail: krikava@3zsrako.cz

zástupce ředitele školy:

Mgr. Tomáš Pavlíček     linka: 976      mobil: 602 104 310     e-mail: pavlicek@3zsrako.cz

zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně - karierové poradenství, volba povolání
                                                                              -  pověřena komunikací s PPP, OSPOD

Mgr. Hana Sarová        linka: 974       mobil: 602 104 300     e-mail: sarova@3zsrako.cz 

výchovná poradkyně - práce se žáky s SPU:

Mgr. Jitka Chaloupková                        mobil: 725 425 085     e-mail: chaloupkova@3zsrako.cz 

metodik minimální prevence:

Mgr. Šárka Severinová   linka: 978                                        e-mail: severinova@3zsrako.cz 

metodik EVVO:

Ing. Lenka Blažková     linka: 977                                         e-mail: blazkova@3zsrako.cz 

metodik ICT, správce sítě:

Mgr. Petr Steidl           linka: 985       mobil: 777 156 576      e-mail: steidl@3zsrako.cz