Naše škola je příjemcem dotace z prostředků Národního plánu obnovy (https://www.planobnovycr.cz/) v rámci realizace investice Digitalizujeme školu - komponenta 3.1.

Finanční prostředky byly poukázány:

  • k zakoupení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)
  • k zakoupení digitálních technologií na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Plakát publicita