Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti 3. ZŠ Rakovník


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Základním cílem projektu je zlepšit dostupnost a zvýšit kvalitu vzdělávání na 3. základní škole v Rakovníku.
Předmětem projektu je modernizace čtyř odborných učeben 3. ZŠ Rakovník. V rámci projektu vzniknou moderní specializované učebny fyziky, přírodopisu a dvě odborné učebny ICT včetně zázemí. Zásadní změnou je zajištění bezbariérovosti celého komplexu základní školy, které bude dosaženo přístavbou dvou bezbariérových výtahů a instalací šikmé schodišťové plošiny. Město Rakovník má na tento projekt přislíbenu dotaci v maximální výši 15,2 mil. Kč.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekty MŠMT

OP VVV - Za vyšší kvalitu vzdělávání

1.8.2017 - 31.7.2019 - projekt ukončen

Mgr. Jan Křikava, Mgr. Hana Sarová, Bc. Jana Vospálková, Mgr. Petr Steidl, Mgr. Dagmar Lásková, Mgr. Zuzana Gellrichová

 

OP VVV II - Cesta ke kvalitě vzdělávání

1.8.2019 - 31.7.2021 - projekt v realizaci

Mgr. Hana Sarová, Mgr. Jan Křikava, Bc. Jana Vospálková

 

Projekty MÚ

Společenská výchova

Mgr. Hana Sarová, Mgr. Dana Polívková

Adaptační kurz 6.ročníků

Mgr. Šárka Horníková, TU 6.tříd

Veselé čtení, hraní a povídání

Mgr. Julie Kolocová

Zábavně a netradičně k atletice a sportovním hrám

Mgr. Petra Michalová

Společný projekt 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku

Mgr. Šárka Horníková (volejbal), Mgr. Petr Zrubec (florbal), Mgr. Tomáš Pavlíček (gymnastika 1.st.)

Projekty 3.ZŠ

Ročníkové práce žáků 9.ročníků

Mgr. Tomáš Kressl, Mgr. Petr Steidl