Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti 3. ZŠ Rakovník


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Základním cílem projektu je zlepšit dostupnost a zvýšit kvalitu vzdělávání na 3. základní škole v Rakovníku.
Předmětem projektu je modernizace čtyř odborných učeben 3. ZŠ Rakovník. V rámci projektu vzniknou moderní specializované učebny fyziky, přírodopisu a dvě odborné učebny ICT včetně zázemí. Zásadní změnou je zajištění bezbariérovosti celého komplexu základní školy, které bude dosaženo přístavbou dvou bezbariérových výtahů a instalací šikmé schodišťové plošiny. Město Rakovník má na tento projekt přislíbenu dotaci v maximální výši 15,2 mil. Kč.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekty MŠMT

OP VVV - Za vyšší kvalitu vzdělávání

1.8.2017 - 31.7.2019 - projekt ukončen

Mgr. Jan Křikava, Mgr. Hana Sarová, Bc. Jana Vospálková, Mgr. Petr Steidl, Mgr. Dagmar Lásková, Mgr. Zuzana Gellrichová

 

OP VVV II - Cesta ke kvalitě vzdělávání

1.8.2019 - 31.7.2021 - projekt v realizaci - prodloužen do 31.1.2022

Mgr. Hana Sarová, Mgr. Jan Křikava, Bc. Jana Vospálková

 

OP VVV III - K harmonickému rozvoji osobnosti

1.8.2021 - 31.7.2023 - projekt v realizaci

Mgr. Hana Sarová, Bc. Jana Vospálková

 

 

Projekty MÚ

Společenská výchova

Mgr. Hana Sarová, Mgr. Dana Polívková

Adaptační kurz 6.ročníků

Mgr. Šárka Horníková, TU 6.tříd

Veselé čtení, hraní a povídání

Mgr. Julie Kolocová

Zábavně a netradičně k atletice a sportovním hrám

Mgr. Tomáš Pavlíček

Společný projekt 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku

Mgr. Petr Zrubec (florbal), Mgr. Pavel Knapp (gymnastika 1.st.), Libor Laňka (badminton)

Projekty 3.ZŠ

Ročníkové práce žáků 9.ročníků

Mgr. Tomáš Kressl, Mgr. Petr Steidl