Novinky

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S RVJ

2024 17. 5.

Oznamujeme výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí k nahlédnutí zde

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2024 21. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

2024 9. 4.

Do našeho kolektivu pedagogických pracovníků hledáme nového kolegu, novou kolegyni pro výuku předmětů : Matematika, Fyzika, ICT, Technické práce

Termín nástupu: od 1.9.2024 nebo dle dohody  Další informace v sekci: Nabídka pracovních míst

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2024 9. 4.

Pro zájemce o širší studium cizích jazyků otvíráme ve školním roce 2024/25 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků.
Přihlášky do této třídy přijímáme do 30. dubna 2024.
Přijímací řízení se pak bude konat ve čtvrtek 9. května.

Další informace v sekci Třída s RVJ. Přihláška ke stažení zde

INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2024 9. 4.

Informativní třídní schůzky zaměřené na prospěch a chování ve III. čtvrtletí školního roku se konají ve středu 17. dubna průběžně od 15.15 do 17.00 hod

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

2024 15. 3.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se koná

ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod

v pátek 5. dubna 2024 od 13.30 do 17.00 hod

 

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

2024 28. 2.

Elekronické podání přihlášky a rezervace termínu zápisu k povinné školní docházce pro rok 2024/2025 bude spuštěno v pondělí 4.3.2024

na adrese: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=825 

Další informace k podání přihlášky, registraci termínu a průběhu zápisu zde

TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

2024 28. 2.

Termíny pro konání prvního kola jednotné přijímací zkoušky:

1. a 2. řádný termín: čtyřleté obory vzdělávání:  12. a 15. dubna 2024
                                  víceletá gymnázia:              16. a 17. dubna 2024
 náhradní termín:      pro všechny obory:             29. a 30. dubna 2024

Více informací v sekci Pro vycházející žáky

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ V 1. TŘÍDÁCH

2024 23. 1.

Ve středu 31. ledna 2024 dostanou naši prvňáčci své první vysvědčení. Slavnostní předání se bude konat v sále ZUŠ takto:

10.00 hod třída 1.C  třídní učitelka Mgr. Pavla Uriková

10.30 hod třída 1.B  třídní učitelka Mgr. Iveta Brichová

11.00 hod třída 1.A  třídní učitelka Mgr. Vladěna Boháčová

11.30 hod třída 1.D  třídní učitelka Mgr. Kateřina Vaidišová

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

2024 16. 1.

Od 1.1 2024 platí novela školského zákona, kterou se mění způsob a organizace přijímacích zkoušek na střední školy

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: od 1.února do 20. února 2024

Nejaktuálnější informace zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Další informace v sekci Pro vycházející žáky