Novinky

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ V 1. TŘÍDÁCH

2023 23. 1.

V úterý 31. ledna 2023 proběhne slavnostní předávání prvních školních vysvědčení našim prvňáčkům.

Slavnostní akt se uskuteční v sále ZUŠ takto:

10.00 hod - třída 1.B
10.30 hod - třída 1.C
11.00 hod - třída 1.A

11.45 hod - třída 1.D - v kmenové učebně C 222

INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2022 22. 12.

Informativní třídní schůzky k prospěchu za I.pololetí se konají v úterý 10. ledna 2023 průběžně od 15.15 do 17.00 hod.

DO NOVÉHO ROKU

2022 22. 12.

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a trochu štěstí v novém roce přejí všem rodičům, kamarádům a přátelům školy žáci a zaměstnanci 3. ZŠ

V novém roce začínáme v úterý 3. ledna 2023

KOUZELNÉ VÁNOČNĚNÍ

2022 5. 12.

Srdečně zveme na odpoledne plné, jak všichni pevně věříme, předvánoční pohody

v úterý 20. prosince od 15 do 18 hodin v areálu naší školy

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

2022 25. 10.

Ředitel školy v souladu s ustanovením §24, odst.2, zák.č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění

vyhlašuje ředitelské volno na den: pátek 18. listopadu 2022

z organizačních a technických důvodů

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2022 1. 9.

První zvonění přivítalo 1. září téměř osm desítek nových prvňáčků. Ve vstupním prostoru školy je přivítali a do školy uvedli ti nejzkušenější - žáci devátých ročníků. Samostatnou třídu ukrajinských prvňáčků jsme pak uvítali společně s rodiči v učebně.

Všem dětem přejeme hodně radosti ze školy a rodičům co nejméně starostí. Pár momentek k zhlédnutí ve fotogalerii

 

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

2022 22. 8.

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku 2022/2023

čtvrtek 1. září

  1. ročník           8.00   slavnostní přivítání jednotlivých tříd ve vstupu do školy
                                 odchod s třídními učitelkami do kmenových tříd              
                        9.40  zakončení prvního dne, předání dětí rodičům před školou
                                  Školní družina není 1. září v provozu

  2. - 9. ročník   8.00 - 9.40 hod - zahájení školního roku
                                                 třídnické práce v kmenových učebnách

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

2022 8. 8.

Vzhledem k dlouhodobě rostoucím cenám potravin upravujeme s platností od 1. září 2022 ceny obědů pro žáky školy. 

Cena oběda (částka určená pro nákup potravin) se zvyšuje u každé kategorie strávníků o 4,- Kč na jeden oběd.

Další informace v sekci jídelna na stránce cena obědů.

 

POHODOVÉ PRÁZDNINOVÉ DNY

2022 28. 7.

Všem žákům, žákyním a jejich rodičům přejeme pohodové prožití prázdninových a dovolenkových dní a s dětmi se těšíme na shledanou v novém školním roce ve čtvrtek 1. září

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU Повідомлення про спеціальний запис

2022 23. 5.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Termín zápisu /Дата та час запису/: 10. června 2022 od 9 do 16 hodin / 10 червня 2022 р. з 9.00 до 16.00 год.

Místo zápisu / Місце запису:

3.ZŠ Rakovník, Okružní 2331, 269 01 Rakovník,

www.3zsrako.cz, skola@3zsrako.cz, tel.: 313 521 979