Novinky

INFORMACE O PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

2021 19. 11.

AKTUALIZACE 3.12.

Plošné preventivní testování žáků ve školách pokračuje dále.
Další testování se provede v pondělí 6. prosince a pak následně každé pondělí. Konkrétní datum ukončení testování není v tuto chvíli určeno. 

INFORMACE O ZRUŠENÍ KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2021 19. 11.

 

PO VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU RUŠÍME TŘÍDNÍ SCHŮZKY PLÁNOVANÉ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN. 
Schůzky uspořádáme ve chvíli dlouhodobého zlepšení epidemiologické situace.
Máte-li zájem o informace týkající se výchovy a vzdělávání vašeho dítěte, kontaktujte konkrétní vyučující a domluvte se na formě předání těchto informací (písemně, osobně..).

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

2021 23. 8.

Zveřejňujeme přehled základních informací k provozu školy ve školním roce 2021/2022

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST
Při vstupu do budovy a ve společných prostorách je každá osoba povinna si zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

HURÁ NA PRÁZDNINY

2021 1. 7.

Všem žákům naší školy přeji krásné prázdniny a zaměstnancům pohodu na zasloužené dovolené. 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

2021 22. 6.

Ve volbách zákonných zástupců žáků do školské rady konaných ve dnech 17. a 18. 6.2021 byli zvoleni:

Bc. Josef Kýna, Dis.

Ing. Vendula Holibková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

2021 26. 5.

AKTUALIZOVÁNO 10.6.

Na základě ustanovení §167, odst.4, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění
                                             oznamuje ředitel školy
                           konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků
                                                 do školské rady

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2021 17. 5.

Na základě výsledku přijímacího řízení zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů  do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů podle registračních kódů zde.

Úplný přehled výsledků přijímacího řízení podle registračních kódů zde.

 

PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA

2021 13. 5.

AKTUALIZOVÁNO 14.5.

Na základě informace MŠMT se od pondělí 17. května umožňuje osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Škola se tak vrací k normální běžné výuce.

Nadále platí - žáci se budou testovat - všichni již jen jedenkrát týdně v pondělí, nebo při prvním příchodu do školy
                    - ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ochranu nosu a úst

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA

2021 27. 4.

AKTUALIZOVÁNO 30.4.

Od 3. května se vracejí do školy žáci 2. stupně formou rotační výuky

V týdnu od 3. května do 7.května bude rotační výuka na 2. stupni realizována takto:

6. a 8. ročník - prezenční výuka ve škole

7. a 9. ročník - pokračování v distanční výuce

V týdnu od 10. května se skupiny prostřídají.

Rotační výuka žáků 1. stupně školy pokračuje podle nastaveného rozpisu.

Ve škole nadále platí ustanovení daná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. května


                                  

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2021 21. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

                                    oznamuje ředitel školy
rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.