Novinky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2022 17. 5.

Zvřejňujeme informaci o výsledku přijímacího řízení a přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2022/2023.

Výsledek přijímacího řízení podle registračních čísel zde

ŠKOLIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

2022 22. 4.

ZVEME VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE NA PRVNÍ SETKÁNÍ PŘI ŠKOLIČCE. 

První školička:
Temín konání: středa 27. dubna
Program:  od 14.50 hod - předání dětí paní učitelkám ve vestibulu školy
               od 15.00 hod - ŠKOLIČKA
               od 15.15 hod - informace pro rodiče v jídelně školy
                                             - vedení školy
                                             - školní jídelna
                                             - školní družina

Druhá školička:
Termín konání: středa 11. května
             od 15.00 hod - ŠKOLIČKA - již pouze pro děti

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, TĚŠÍME SE NA PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY. 

     

                            

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2022 13. 4.

V souladu s ustanovením §183, odst. 2, zák. č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

                                            oznamuje ředitel školy

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Děkujeme všem, kteří si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi i vašimi dětmi.

INFORMACE KE KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2022 23. 3.

Prezenční třídní schůzky se konají v úterý 5. dubna 2022 od 15.30 hod

Důvod - konečně máme možnost se po dvou letech setkat

Zahájení - v kmenových třídách

Program - informace třídních učitelů
             - informace o prospěchu a chování

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

2022 6. 3.

Termín zápisu: čtvrtek 7. dubna od 14.00 do 18.00 hod
                          pátek 8. dubna od 14.00 do 17.30 hod

Elekronická přihláška a registrace k zápisu byla spuštěna od pondělí 14. března 2022 

Další informace v sekci ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2022 6. 3.

Den otevřených dveří s podtitulem "DVEŘE DOKOŘÁN"

se na naší škole koná v úterý 15. března 2022 od 8.30 do 14.00 hod

  • po celou dobu jsou "otevřeny dveře" do všech tříd
  • ukážeme jednotlivé pavilony, představíme možnosti školy
  • pomůžeme s elektronickou registrací k zápisu
  • nabídneme prohlídku školy v českém i anglickém jazyce v podání našich žáků


UKONČENÍ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

2022 16. 2.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se ruší povinné testování ve školách a testování zaměstnanců.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 19. 2 2022. 

Nadále však platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

 

 

CENY OBĚDŮ OD 1.1.2022

2021 8. 12.

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a zvyšování cen energií upravujeme cenu oběda od 1.1.2022 takto:
žáci a zaměstnanci školy - zvýšení limitu na nákup potravin o 2.-Kč
cizí strávníci - zvýšení limitu na nákup potravin o 2.-Kč + zvýšení režijních nákadů o 5,- Kč, celkem tedy 7.- Kč 

Přehled cen obědů najdete v sekci Jídelna na stránce Cena obědů.

INFORMACE O PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

2021 19. 11.

AKTUALIZACE 3.12.

Plošné preventivní testování žáků ve školách pokračuje dále.
Další testování se provede v pondělí 6. prosince a pak následně každé pondělí. Konkrétní datum ukončení testování není v tuto chvíli určeno. 

INFORMACE O ZRUŠENÍ KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

2021 19. 11.

 

PO VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU RUŠÍME TŘÍDNÍ SCHŮZKY PLÁNOVANÉ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN. 
Schůzky uspořádáme ve chvíli dlouhodobého zlepšení epidemiologické situace.
Máte-li zájem o informace týkající se výchovy a vzdělávání vašeho dítěte, kontaktujte konkrétní vyučující a domluvte se na formě předání těchto informací (písemně, osobně..).