Výchovný poradce

Mgr. Hana Sarová

Mgr. Petra Týčová

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy

Náplň práce výchovného poradce a oblasti působení:

 • kariérového poradenství
 • výchovné problémy žáků
 • metodická a informační činnost

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Přijít můžeš s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Výchovný poradce

 • Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

Dokumenty:

Strategie předcházení školní neúspěšnosti - zde