Speciální pedagog

Mgr. Jolana Barnová

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy

Náplň práce školního speciálního pedagoga

  • poskytuje konzultace pedagogům, rodičům zaměřené na podpůrná opatření
  • připravuje a upravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením
  • zajišťuje individuální a skupinové speciálně pedagogické činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační
  • koordinuje činnosti ŠPP
  • koordinuje činnosti asistentů pedagoga na škole
  • zajišťuje speciální pomůcky, didaktické materiály