3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, je plně organizovaná škola s právní subjektivitou
Poloha školy
Škola se nachází na jižním okraji města v klidové oblasti nazývané Zátiší. Objekt školy je tvořen čtyřmi propojenými pavilony. Součástí areálu školy je sportovní areál s fotbalovým hřištěm, lehkoatletickou dráhou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a školní zahrada.
Součásti školy
Škola sdružuje pod jednou střechou základní školu s 1. – 9. ročníkem s celkovou kapacitou 1000 žáků, školní družinu pro 270 žáků, školní klub a školní jídelnu a představuje tak jediné komplexní školské zařízení v regionu. Škola úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou, která je též součástí areálu školy.
Materiální vybavení
Učebny školy jsou vybaveny moderním, většinou výškově stavitelným, školním nábytkem. Škola disponuje 51 učebnami a odbornými pracovnami. Žáci mají k dispozici školní kuchyni, dílnu, keramikou dílnu a dvě tělocvičny.
Všechny učebny jsou vybaveny učitelským počítačem, dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Žáci využívají k výuce dvě počítačové učebny s 24 resp. 14 stanicemi a jednu učebnu s 12 stanicemi ve školní družině.
Výchovně vzdělávací proces
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola harmonického rozvoje a je zaměřena na všeobecný rozvoj žákovských kompetencí.

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Oficiální název školy 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331
Adresa Okružní 2331, 269 01 Rakovník
Identifikátor 600055841
IZO 102602310 (ZŠ), 114100225 (ŠD) 102762716 (ŠJ) 162103735 (ŠK)
47013991
DIČ CZ47013991
Zřizovatel Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Kapacita 1000 (ZŠ), 270 (ŠD), 150 (ŠK)
Bankovní údaje 540263389/0800 (ZŠ, ŠJ), 107- (FKSP), 35 - (ŠD)
Datová schránka 3k7f5cp