Přehled článků

Šikovné ruce ze trojky

Již od podzimu minulého kalendářního roku probíhala soutěž Dřevoobchodu Lubná s názvem „Šikovné ruce“ do kterého se zapojila jako již tradičně i naše škola.

Setkání s knihtiskem v Muzeu TGM

6.RVJ a 8.RVJ na workshopu - doba Daniela Adama z Veleslavína

Exkurze na Pražský hrad a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Žáci 8.A a části 9.A se podívali do Poslanecké sněmovny

Jeden svět 2024

Žáci 6. RVJ a 8.RVJ se 3.4. zúčastnili projekce filmů v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2024. 

ZOO Plzeň - exkurze 7. B a 7. C

Ve středu 27. března jsme navštívili v rámci výuky o cizokrajných ekosystémech v přírodopisu 7. třídy ZOO. Většinou jezdíme s žáky do Plzně, tak jako tomu bylo i v letošním roce.

Pyžamová párty

Odpoledne plné pohody a zábavy uspořádala naše škola ve spolupráci se ZUŠ v sobotu 9. března ve velkém sále KC.

Adventní Drážďany

V předvánočním čase se vydávají němčináři na návštěvu saské metropole na Labi. Cílem je samozřejmě 590 letý tradiční Vánoční trh „Striezelmarkt“, jehož barvy a vůně jsou kouzelné. A také historické centrum se stavbami, které jsou symboly dějin, především bohatého baroka, ale i tragických událostí první poloviny 20. století. 

Dějepisná olympiáda

   Za mrazivého počasí za oknem se 29 žáků z 8.-9. ročníků zapojilo do dějepisné olympiády, letos na téma "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Čekal je svět rytířů, práce s kronikami, texty, mapou, obrázky atd. V soutěži si nejlépe vedli a postupují do okresního kola:

          1  Vojtěch Dvořáček      54 bodů

          2  Václav Bělka             53 bodů  

          3  Samuel Hvězda         50 bodů

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

ES

Šikovné ruce na 3. ZŠ Rakovník

Zapojili jsme se do soutěže Šikovné ruce, díky které během října a listopadu žáci 8. ročníků v rámci předmětu pracovní činnosti navštívili dřevozpracující a výrobní závod Pinie vLubné. 

Irsko

Letošní školní rok žáci našich 8. a 9. tříd s rozšířenou jazykovou výukou vyrazili letecky na studijní vzdělávací zájezd do Irska.