Přehled článků

Adventní Drážďany

V předvánočním čase se vydávají němčináři na návštěvu saské metropole na Labi. Cílem je samozřejmě 590 letý tradiční Vánoční trh „Striezelmarkt“, jehož barvy a vůně jsou kouzelné. A také historické centrum se stavbami, které jsou symboly dějin, především bohatého baroka, ale i tragických událostí první poloviny 20. století. 

Dějepisná olympiáda

   Za mrazivého počasí za oknem se 29 žáků z 8.-9. ročníků zapojilo do dějepisné olympiády, letos na téma "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Čekal je svět rytířů, práce s kronikami, texty, mapou, obrázky atd. V soutěži si nejlépe vedli a postupují do okresního kola:

          1  Vojtěch Dvořáček      54 bodů

          2  Václav Bělka             53 bodů  

          3  Samuel Hvězda         50 bodů

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

ES

Šikovné ruce na 3. ZŠ Rakovník

Zapojili jsme se do soutěže Šikovné ruce, díky které během října a listopadu žáci 8. ročníků v rámci předmětu pracovní činnosti navštívili dřevozpracující a výrobní závod Pinie vLubné. 

Irsko

Letošní školní rok žáci našich 8. a 9. tříd s rozšířenou jazykovou výukou vyrazili letecky na studijní vzdělávací zájezd do Irska. 

Adaptační kurzy 6. tříd

Na konci září se děti šestého ročníku seznamovaly v Jesenici.

Noc vědců 2023

Výjezd na Vysokou školu chemicko-technologickou v rámci Noci vědců. 

Sběr starého papíru

Děkujeme všem žákům (a jejich rodičům), kteří se ve školním roce 2022/23 zúčastnili ve sběrové dny sběru starého papíru.

Celkem bylo nasbíráno 5266 kg. 

1. místo  3.C  1002 kg

2. místo  3.D   934 kg

3. místo  1.A   642 kg

Těšíme se na spolupráci i v příštím školním roce.

Deváťáci si posvítili na výrobu piva

Žáci devátých ročníků navštívili v rámci výuky chemie několik malých pivovarů v okolí.

Botanická soutěž

V pátek  19. května se konala v Botanické zahradě v Rakovníku okresní soutěž s tématem léčivých rostlin. Zúčastnilo se také několik žáků z naší školy.