Přehled článků

Noc vědců 2023

Výjezd na Vysokou školu chemicko-technologickou v rámci Noci vědců. 

Sběr starého papíru

Děkujeme všem žákům (a jejich rodičům), kteří se ve školním roce 2022/23 zúčastnili ve sběrové dny sběru starého papíru.

Celkem bylo nasbíráno 5266 kg. 

1. místo  3.C  1002 kg

2. místo  3.D   934 kg

3. místo  1.A   642 kg

Těšíme se na spolupráci i v příštím školním roce.

Deváťáci si posvítili na výrobu piva

Žáci devátých ročníků navštívili v rámci výuky chemie několik malých pivovarů v okolí.

Botanická soutěž

V pátek  19. května se konala v Botanické zahradě v Rakovníku okresní soutěž s tématem léčivých rostlin. Zúčastnilo se také několik žáků z naší školy. 

Sedmáci v ZOO Plzeň

V rámci učiva přírodopisu sedmé třídy o cizokrajných ekosystémech jsme vyrazili se 7. RVJ a 7. B na exkurzi do ZOO Plzeň. 

Ročníkové práce 2023

Rozpis komisí pro obhajoby ročníkových prací.

17. ročník Ekologické soutěže

Ve středu 19. dubna se uskutečnil 17. ročník Okresní ekologické soutěže. Nejlépe se umístila děvčata ze 6. RVJ - Vendula Šimrová a Barbora Čermáková.

Deváťáci navštívili Památník Terezín

 Žáci devátých ročníků navštívili místo bývalého koncentračního tábora.

Hájkova kronika česká v Muzeu TGM a workshop tisku

Výstava unikátní Hájkovy kroniky české, přednáška sběratele a workshop!