Dějepisná olympiáda

05. 12. 2023

   Za mrazivého počasí za oknem se 29 žáků z 8.-9. ročníků zapojilo do dějepisné olympiády, letos na téma "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Čekal je svět rytířů, práce s kronikami, texty, mapou, obrázky atd. V soutěži si nejlépe vedli a postupují do okresního kola:

          1  Vojtěch Dvořáček      54 bodů

          2  Václav Bělka             53 bodů  

          3  Samuel Hvězda         50 bodů

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

ES