Přehled článků

Setkání s knihtiskem v Muzeu TGM

6.RVJ a 8.RVJ na workshopu - doba Daniela Adama z Veleslavína

Exkurze na Pražský hrad a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Žáci 8.A a části 9.A se podívali do Poslanecké sněmovny

ZOO Plzeň - exkurze 7. B a 7. C

Ve středu 27. března jsme navštívili v rámci výuky o cizokrajných ekosystémech v přírodopisu 7. třídy ZOO. Většinou jezdíme s žáky do Plzně, tak jako tomu bylo i v letošním roce.

Šikovné ruce na 3. ZŠ Rakovník

Zapojili jsme se do soutěže Šikovné ruce, díky které během října a listopadu žáci 8. ročníků v rámci předmětu pracovní činnosti navštívili dřevozpracující a výrobní závod Pinie vLubné. 

Irsko

Letošní školní rok žáci našich 8. a 9. tříd s rozšířenou jazykovou výukou vyrazili letecky na studijní vzdělávací zájezd do Irska. 

Noc vědců 2023

Výjezd na Vysokou školu chemicko-technologickou v rámci Noci vědců. 

Deváťáci si posvítili na výrobu piva

Žáci devátých ročníků navštívili v rámci výuky chemie několik malých pivovarů v okolí.

Sedmáci v ZOO Plzeň

V rámci učiva přírodopisu sedmé třídy o cizokrajných ekosystémech jsme vyrazili se 7. RVJ a 7. B na exkurzi do ZOO Plzeň. 

Deváťáci navštívili Památník Terezín

 Žáci devátých ročníků navštívili místo bývalého koncentračního tábora.