Přehled článků

Šikovné ruce na 3. ZŠ Rakovník

Zapojili jsme se do soutěže Šikovné ruce, díky které během října a listopadu žáci 8. ročníků v rámci předmětu pracovní činnosti navštívili dřevozpracující a výrobní závod Pinie vLubné. 

Irsko

Letošní školní rok žáci našich 8. a 9. tříd s rozšířenou jazykovou výukou vyrazili letecky na studijní vzdělávací zájezd do Irska. 

Noc vědců 2023

Výjezd na Vysokou školu chemicko-technologickou v rámci Noci vědců. 

Deváťáci si posvítili na výrobu piva

Žáci devátých ročníků navštívili v rámci výuky chemie několik malých pivovarů v okolí.

Sedmáci v ZOO Plzeň

V rámci učiva přírodopisu sedmé třídy o cizokrajných ekosystémech jsme vyrazili se 7. RVJ a 7. B na exkurzi do ZOO Plzeň. 

Deváťáci navštívili Památník Terezín

 Žáci devátých ročníků navštívili místo bývalého koncentračního tábora.

Hájkova kronika česká v Muzeu TGM a workshop tisku

Výstava unikátní Hájkovy kroniky české, přednáška sběratele a workshop!

7.RVJ v klášteře Břevnov

Sedmáci se vydali na prohlídku kláštera Břevnov.

Předvánoční Praha s 8. A

Třída 8. A na exkurzi po Královské cestě.