Přehled článků

Jeden svět 2024

Žáci 6. RVJ a 8.RVJ se 3.4. zúčastnili projekce filmů v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2024. 

Šikovné ruce na 3. ZŠ Rakovník

Zapojili jsme se do soutěže Šikovné ruce, díky které během října a listopadu žáci 8. ročníků v rámci předmětu pracovní činnosti navštívili dřevozpracující a výrobní závod Pinie vLubné. 

Ročníkové práce 2023

Rozpis komisí pro obhajoby ročníkových prací.

Meziškolní vědomostně dovednostní soutěž

V pondělí 6. 6. 2022 se konečně po tříleté pauze uskutečnila tradiční soutěž mezi čtyřčlennými smíšenými týmy všech rakovnických základních škol.

Chodba na 3. patře

V hodinách českého jazyka jsme se letos učili i líčení. Podívejte, jak při takové slohové práci může vypadat obyčejná chodba na naší škole.

výuka občanské výchovy v 6.B trochu jinak

povídání o "dušičkách" se moc líbilo

Malování v 7.D pro nejmenší spolužáky

Žáci 7.D malovali a vymýšleli úkoly pro své nejmenší spolužáky