Novinky

ZRUŠENÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

2020 7. 9.

Schůzka rodičů žáků 1. tříd plánovaná na středu 9.9.2020 se preventivně z hygienických důvodů ruší. Souhrnné informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím Škola OnLine.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2020 18. 8.

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

INFORMACE KE ZMĚNÁM V ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

2020 18. 8.

Informujeme o změnách v provozu a organizaci školní družiny z důvodu přijatých protiepidemických opatření v souladu s Manuálem MŠMT

Oznámení o výsledku přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků

2020 19. 6.

Na základě výsledků přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2020/2021 zveřejňujeme rozhodnutí o přijetí uchazečů zde.

Organizace závěru školního roku

2020 18. 6.
Školní rok 2019/2020 zakončíme v pátek 26. června slavnostním předáním vysvědčení

Termínový rozpis přítomnosti žáků 2. stupně ve škole po 8. červnu

2020 1. 6.
V souladu s manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (celý text zde) bude umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole takto:

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků

2020 29. 5.
původně plánované na duben tohoto roku se uskuteční ve středu 17. června od 8.30 hod v budově školy.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

2020 28. 5.
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §24, odst.2, zák.č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitelské volno na dny: pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020

Obecné informace k zahájení výuky na 1. stupni od 25. května.

2020 15. 5.
základním dokumentem je manuál k provozu základních škol. Ke stažení zde. Připomínáme důležité všeobecné informace:

Provoz školy v nouzovém režimu

2020 26. 3.
Informace k provozu a činnosti školy za mimořádných opatření.