Organizace závěru školního roku

18. 06. 2020
Školní rok 2019/2020 zakončíme v pátek 26. června slavnostním předáním vysvědčení

Na základě Mimořádého opatření ministerstva zdravotnictví se mohou k převzetí vysvědčení dostavit všichni žáci školy. Harmonogram předávání vysvědčení jsme stanovili takto:

Žáci a žákyně tříd 1. stupně se sejdou na stejných místech a ve stejných časech tak, jak tomu bylo dosud při vzdělávacích aktivitách. Jednotlivé skupiny budou doplněny o ty, kteří pokračovali v distanční výuce. Třídní kolektiv si vyzvedne třídní učitelka. Informace o místě a času setkání obdrželi zákonní zástupci zprávou v systému Škola onLine.

Žáci a žákyně tříd 2. stupně školy - vstup do budovy hlavním vchodem v 8.10 hod, tak jako při aktivitě po 8. červnu

Důležité upozornění: Žáci a žákyně, kteří se dosud nezúčastnili žádné aktivity ve škole, musí při vstupu do budovy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument ke stažení zde a bude také připraven k vyplnění u jednotlivých vstupů do budovy.

Žák, který tento dokument neodevzdá, se nemůže zúčastnit společného předávání vysvědčení.

Předpokládaná doba trvání cca do 8.30 - 8.45 hod. Po skončení žáci odcházejí samostatně hlavním vchodem. Upozorňujeme, že vstup rodičů do školy není možný.

Oběd ani navazující odpolední aktivity se toho dne již nerealizují.