Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků

29. 05. 2020
původně plánované na duben tohoto roku se uskuteční ve středu 17. června od 8.30 hod v budově školy.

Obsah zkoušky - písemný test z českého a anglického jazyka v rozsahu učiva 1. stupně základní školy

Časová dotace - 60 min na každý test

Bližší informace o průběhu a způsobu vyhodnocení přijímacích zkoušek k nahlédnutí zde.

Již přihlášení uchazeči obdrží nejpozději 10 dní před konáním zkoušky pozvánku ke zkoušce.

Vzhledem k tomu, že v 1.kole přihlášek nebyla naplněna kapacita třídy, umožňujeme podání dodatečné přihlášky v termínu nejpozději do úterý 16. června do 14.00 hod.

Přihláška ke stažení ve formátu pdf., a doc.

Přihlášku zašlete na email školy (skola@3zsrako.cz), nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Takto přihlášení uchazeči se dostaví v den konání zkoušek na níže určené místo.

Přijímací zkoušky budou probíhat za hygienických podmínek v souladu s manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku.

Uchazeči, kteří jsou v distanční výuce a ti, kteří nejsou žáky naší školy, odevzdají při vstupu do budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář zde.

Sraz účastníků přijímacích zkoušek bude v 8.15 hod v určených prostorách před hlavním vchodem školy.