Přehled článků

Nabídka volnočasových aktivit

Sportovní kroužky pro žáky rakovnických základních škol

VELIKONOČNÍ ZAJÍC

Dne 28. 3. 2018 uspořádala naše škola v pořadí již 20. ročník oblíbené taneční soutěže VELIKONOČNÍ ZAJÍC.