Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví
21. 11. 2019

Naše škola je pravidelným účastníkem projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, a proto rozhodování o tom, zda se letos, v roce, kdy si připomínáme 30. výročí nabytí svobody, zapojíme do 15. ročníku, bylo velice rychlé. Samozřejmě jdeme do toho.

Ve snaze získat co nejširší povědomí o době před třiceti lety a o událostech roku 1989 jsme se s našimi žáky zúčastnili řady akcí připravených rakovnickými institucemi v rámci akce Nezapomínáme, Připomínáme a vše jsme završili v pátek 15. listopadu filmem a besedou s přímými aktéry listopadových událostí.

Z nabídky filmů jsme vybrali snímek Z deníku Ivany A, který formou deníkových zápisů maturantky na střední škole připomíná významné události roku 1989 orámované novoročními projevy Gustáva Husáka a 1.1.1990 Václava Havla.

Pozvání na následnou besedu s žáky devátého ročníku pak přijala paní Lída Faflíková a pan Václav Procházka. Paní Faflíková patřila v listopadových dnech k okruhu lidí kolem Václava Havla, stála u zrodu Občanského fóra a její vyprávění o zákulisí revolučních událostí zaujalo všechny posluchače. Pan Procházka, jeden ze spoluzakladatelů OF v Rakovníku, pak připomněl, jak složité bylo dostat informace z Prahy na „venkov“ a zejména v prvních dnech přesvědčovat lidi, že není pravda to, co vysílá televize a píše ČTK.