Novinky

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

2021 26. 5.

AKTUALIZOVÁNO 10.6.

Na základě ustanovení §167, odst.4, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění
                                             oznamuje ředitel školy
                           konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků
                                                 do školské rady

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2021 17. 5.

Na základě výsledku přijímacího řízení zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů  do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů podle registračních kódů zde.

Úplný přehled výsledků přijímacího řízení podle registračních kódů zde.

 

PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA

2021 14. 5.

AKTUALIZOVÁNO 14.5.

Na základě informace MŠMT se od pondělí 17. května umožňuje osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Škola se tak vrací k normální běžné výuce.

Nadále platí - žáci se budou testovat - všichni již jen jedenkrát týdně v pondělí, nebo při prvním příchodu do školy
                    - ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ochranu nosu a úst

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA

2021 27. 4.

AKTUALIZOVÁNO 30.4.

Od 3. května se vracejí do školy žáci 2. stupně formou rotační výuky

V týdnu od 3. května do 7.května bude rotační výuka na 2. stupni realizována takto:

6. a 8. ročník - prezenční výuka ve škole

7. a 9. ročník - pokračování v distanční výuce

V týdnu od 10. května se skupiny prostřídají.

Rotační výuka žáků 1. stupně školy pokračuje podle nastaveného rozpisu.

Ve škole nadále platí ustanovení daná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. května


                                  

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2021 21. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

                                    oznamuje ředitel školy
rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA

2021 7. 4.

Mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v základních školách
- žákům 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vyučování zúčastní polovina počtu tříd. 

ROZDĚLENÍ TŘÍD K ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUCE:
1. skupina - týden od 12.4. - prezenční výuka - třídy 1.A, 1.D, druhý a pátý ročník
2. skupina - týden od 19.4. - prezenční výuka - třídy 1.B, 1.C, třetí a čtvrtý ročník

 

ONLINE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

2021 17. 3.

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na období 6. - 16. dubna 2021. 

Elektronickou přihlášku a rezervaci termínu můžete provést od 22. března do 15. dubna 2021 zde

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA

2021 28. 2.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Tito žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Distanční výuka bude nastavena v systému Škola OnLine.

ZMĚNA V POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

2021 24. 2.
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dostupné zde) se s účinností od 25. února 2021 upravuje používání ochranných prostředků dýchacích cest takto:

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A ORGANIZACE VÝUKY OD 1. ÚNORA

2021 26. 1.

 

AKTUALIZOVÁNO 28.1.

Výpis z vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2020/21 obdrží žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 28. ledna  ve škole.

Vzhledem k situaci se slavnostní předávání vysvědčení v prvním ročníku v letošním roce nekoná.

Žáci ostatních ročníků, kteří se vzdělávají distančně, obdrží výpis ve škole po návratu k prezenční výuce.
Přehled klasifikace k nahlédnutí v systému Škola OnLine záložka HODNOCENÍ

V pátek 29. ledna
jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Provoz školy od 1. února je beze změn.
V prezenční výuce jsou žáci a žákyně 1. a 2. ročníku.

Ostatní ročníky pokračují i nadále v distanční výuce.
Nastavení hodin distanční výuky je uvedeno v systému Škola OnLine.