Novinky

KOUZELNÉ VÁNOČNĚNÍ

2022 5. 12.

Srdečně zveme na odpoledne plné, jak všichni pevně věříme, předvánoční pohody

v úterý 20. prosince od 15 do 18 hodin v areálu naší školy

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

2022 25. 10.

Ředitel školy v souladu s ustanovením §24, odst.2, zák.č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění

vyhlašuje ředitelské volno na den: pátek 18. listopadu 2022

z organizačních a technických důvodů

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2022 1. 9.

První zvonění přivítalo 1. září téměř osm desítek nových prvňáčků. Ve vstupním prostoru školy je přivítali a do školy uvedli ti nejzkušenější - žáci devátých ročníků. Samostatnou třídu ukrajinských prvňáčků jsme pak uvítali společně s rodiči v učebně.

Všem dětem přejeme hodně radosti ze školy a rodičům co nejméně starostí. Pár momentek k zhlédnutí ve fotogalerii

 

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

2022 22. 8.

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku 2022/2023

čtvrtek 1. září

  1. ročník           8.00   slavnostní přivítání jednotlivých tříd ve vstupu do školy
                                 odchod s třídními učitelkami do kmenových tříd              
                        9.40  zakončení prvního dne, předání dětí rodičům před školou
                                  Školní družina není 1. září v provozu

  2. - 9. ročník   8.00 - 9.40 hod - zahájení školního roku
                                                 třídnické práce v kmenových učebnách

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

2022 8. 8.

Vzhledem k dlouhodobě rostoucím cenám potravin upravujeme s platností od 1. září 2022 ceny obědů pro žáky školy. 

Cena oběda (částka určená pro nákup potravin) se zvyšuje u každé kategorie strávníků o 4,- Kč na jeden oběd.

Další informace v sekci jídelna na stránce cena obědů.

 

POHODOVÉ PRÁZDNINOVÉ DNY

2022 28. 7.

Všem žákům, žákyním a jejich rodičům přejeme pohodové prožití prázdninových a dovolenkových dní a s dětmi se těšíme na shledanou v novém školním roce ve čtvrtek 1. září

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU Повідомлення про спеціальний запис

2022 23. 5.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Termín zápisu /Дата та час запису/: 10. června 2022 od 9 do 16 hodin / 10 червня 2022 р. з 9.00 до 16.00 год.

Místo zápisu / Місце запису:

3.ZŠ Rakovník, Okružní 2331, 269 01 Rakovník,

www.3zsrako.cz, skola@3zsrako.cz, tel.: 313 521 979

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2022 17. 5.

Zvřejňujeme informaci o výsledku přijímacího řízení a přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2022/2023.

Výsledek přijímacího řízení podle registračních čísel zde

ŠKOLIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

2022 22. 4.

ZVEME VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE NA PRVNÍ SETKÁNÍ PŘI ŠKOLIČCE. 

První školička:
Temín konání: středa 27. dubna
Program:  od 14.50 hod - předání dětí paní učitelkám ve vestibulu školy
               od 15.00 hod - ŠKOLIČKA
               od 15.15 hod - informace pro rodiče v jídelně školy
                                             - vedení školy
                                             - školní jídelna
                                             - školní družina

Druhá školička:
Termín konání: středa 11. května
             od 15.00 hod - ŠKOLIČKA - již pouze pro děti

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, TĚŠÍME SE NA PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY. 

     

                            

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2022 13. 4.

V souladu s ustanovením §183, odst. 2, zák. č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

                                            oznamuje ředitel školy

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Děkujeme všem, kteří si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi i vašimi dětmi.