Novinky

ÚPRAVA CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

2023 30. 8.

Vzhledem k trvalému růstu cen potravin dochází od 1.9.2023 k navýšení cen obědů ve školní jídelně o 3,- Kč na jeden oběd.

Další informace zde.

 

PROVOZ ŠD V PÁTEK 30.6.

2023 22. 6.

V pátek 30. června bude školní družina v provozu do 11.30 hod

KURZ VODNÍ TURISTIKY

2023 6. 6.

Kurz vodní turistiky žáků 9. ročníku se koná od pondělí 19. června do pátku 23. června

Program: splutí úseky řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny.

Bližší informace žáci obdrží od vedoucích - učitelů TV.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

2023 19. 5.

Datum, čas a místo konání: středa 28. června od 15.30 do 20.00 hod v areálu školy, na školní zahradě

Program: Vystoupení dětí 1. stupně
               Představení divadelního souboru 3. ZŠ
               Přivítání budoucích prvňáčků
               Diskotačení s Katevent – Katky Gebhartové
               Koncert skupiny Trio – absolventů 3. ZŠ (Žofie Zrubcová, Emma Knorová a Kuba Michal)

Srdečně vás zveme na odpoledne plné zábavy. Přijďte se s námi pobavit a zakončit školní rok.

Plakát k nahlédnutí zde.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S RVJ

2023 12. 5.

Oznamuje výsledky přijímacího řízení do třídy s RVJ pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení RVJ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2023 20. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů 

 

PŘIHLÁŠKY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO TŘÍDY S RVJ

2023 18. 4.

Všechny šikovné páťáky se zájmem o cizí jazyky zveme k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Termín pro odevzdání přihlášky je pátek 28. dubna. Přihláška ke stažení zde.

Přijímací zkouška z českého a anglického jazyka se pak koná ve středu 3.května od 8:15 hod v prostorách školy. Více informací zde

ZÁPIS DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

2023 24. 2.

Místo, termín a čas konání

Přízemí pavilonu A 3.ZŠ Rakovník

čtvrtek 13. dubna  od 14.00 do 18.00 hod

pátek 14. dubna od 14.00 do 17.00 hod

Elektronické přihlášení je přístupné od: 1. dubna 2023 na této adrese:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=825

Další informace v sekci Zápis do 1. ročníku

PYŽAMOVÝ REJ

2023 24. 2.

15. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 hod

sál Kulturního centra Rakovník

Hudba, zpěv, tanec a soutěže

Informační leták zde

DO NOVÉHO ROKU

2022 22. 12.

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a trochu štěstí v novém roce přejí všem rodičům, kamarádům a přátelům školy žáci a zaměstnanci 3. ZŠ

V novém roce začínáme v úterý 3. ledna 2023