Novinky

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU - NASTAVENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

2020 2. 11.

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020. Celý text zde. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci celé školy tak nadále pokračují v distanční výuce

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14.10. 2020

2020 13. 10.

Krizové opatření vlády České epubliky s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Uzavření školy se týká žáků obou stupňů školy. Školní družina není v provozu, zakazuje se osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání

Vzdělávání žáků základní školy bude v souladu s ustanovením § 184a, zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) probíhat formou distančního vzdělávání.

Možnost odběru oběda v rámci školního stravování.

REALIZACE KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY

2020 9. 10.

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 včetně, přinášíme souhrn informací v těchto oblastech:

1) organizace střídavé výuky na 2. stupni školy

2) možnost školního stravování při distanční výuce

3) stanovení volných dnů

4) činnost školního klubu

5) výuka plavání

 

ÚPRAVA OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

2020 2. 10.

V souladu s nařízením Krajské hygienické satnice Středočeského kraje se s účinností od 5.10 2020 do 18.10.2020 nařizují mimořádná opatření spočívající v omezení provozu škol takto:

POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK

2020 9. 9.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se od 10. září zavádí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov včetně škol. AKTUALIZOVÁNO

ZRUŠENÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

2020 7. 9.

Schůzka rodičů žáků 1. tříd plánovaná na středu 9.9.2020 se preventivně z hygienických důvodů ruší. Souhrnné informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím Škola OnLine.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2020 18. 8.

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

INFORMACE KE ZMĚNÁM V ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

2020 18. 8.

Informujeme o změnách v provozu a organizaci školní družiny z důvodu přijatých protiepidemických opatření v souladu s Manuálem MŠMT

Oznámení o výsledku přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků

2020 19. 6.

Na základě výsledků přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2020/2021 zveřejňujeme rozhodnutí o přijetí uchazečů zde.

Organizace závěru školního roku

2020 18. 6.
Školní rok 2019/2020 zakončíme v pátek 26. června slavnostním předáním vysvědčení