Novinky

Vánoční výstava

2018 18. 12.

žákovských prací s malým dárečkem, občerstvením a vystoupením žáků 1. stupně

Zahájení kurzů plavání

2018 25. 9.

Plavecké kurzy pro čtvrťáky startují

Podzimní kurzy

2018 12. 9.

V souladu s ŠVP organizujeme kurzy směřující k rozvoji žáků, jejich samostatnosti, ale také spolupráce v kolektivu

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

2018 23. 8.

Přivítání 1. tříd v tělocvičně školy

Obhajoby ročníkových prací

2018 4. 6.

Obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku budou probíhat od pondělí 4.6. do středy 6.6. 2018

Vyhlášení ředitelského volna

2018 30. 4.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §24, odst.2., zák.č. 561/2004Sb.,v aktuálním znění, ředitelské volno na dny:
                   pondělí 30. dubna 2018
                   pondělí 7. května 2018 

Oznámení o konání třídních schůzek

2018 19. 4.

Informativní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19. dubna 2018 průběžně od 15.00 do 16.30 hod

Zápis do 1. ročníku

2018 5. 4.

V souladu s ustanovením § 3a, vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Bazárek na 3.ZŠ

2018 21. 3.

Bazárek sportovních potřeb, jarního a letního oblečení a obuvi proběhne 21.3.(příjem) - 22.3. a 23.3.(prodej) na 3.ZŠ  - v přízemí školy

Den otevřených dveří

2018 20. 3.

Přišlo jaro a s ním svátky, radujme se se zvířátky, je motto letošního Dne otevřených dveří, který se bude konat 20. března 2018 od 8. 30 do 14.30 hod