VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

24. 11. 2017

Ve čtvrtek 23.11. se uskutečnila volba zástupců nezletilých žáků do školské rady

V souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník proběhla ve čtvrtek 23.11. v době konání třídních schůzek volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Zákonní zástupci nezletilých žáků zvolili na funkční období od 1.1. 2018 do 31.12. 2020 tyto členy školské rady:

Ing. Čermák Luboš
Ichová Hana