Slavnostní předání vysvědčení v 1. třídách

27. 01. 2020

se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna v sále ZUŠ

10.15 hod třída 1.A Mgr. Klatovská

11.00 hod třída 1.B Mgr. Brichová

11.45 hod třída 1.C Mgr Cafourková

xd7cglca3w_____3

Příchod do sálu hlavním vchodem ZUŠ, první patro vpravo.

Po skončení slavnostního předání si mohou rodiče děti odvést, jinak pokračují ve výuce dle rozvrhu.

Těšíme se na vaši účast.