Třída s rozšířenou výukou jazyků

04. 02. 2020
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků proběhnou v úterý 21. dubna 2020, náhradní termín je stanoven na 28. dubna.

Přihlášky k přijímacím zkouškám podávejte osobně, poštou, nebo elektronicky v termínu do 1. dubna 2020. 

Přihláška ke stažení ve formátu doc. a pdf.

Obsah přijímací zkoušky: písemný test z českého a anglického jazyka

Další informace na stránce třída s RVJ.