Informace o otevření třídy s rozšířenou výukou jazyků

21. 11. 2019
V návaznosti na rozšířenou výuku angličtiny v 1. a 2. třídě otevřeme od školního roku 2020/2021 jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka v 6. ročníku.
O způsobu přihlašování, formě přijímacího řízení a obsahové náplni učiva budeme průběžně informovat