SBĚR STARÉHO PAPÍRU

01. 11. 2022

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2022 proběhne další sběr starého papíru vždy od 7.30 do 7.50 hod. Zvážený papír přineste k zadnímu vchodu školy. 
Finanční částka získaná sběrem starého papíru je příjmem Rady rodičů.