INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

08. 08. 2022

Vzhledem k dlouhodobě rostoucím cenám potravin upravujeme s platností od 1. září 2022 ceny obědů pro žáky školy. 

Cena oběda (částka určená pro nákup potravin) se zvyšuje u každé kategorie strávníků o 4,- Kč na jeden oběd.

Další informace v sekci jídelna na stránce cena obědů.