ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

13. 04. 2022

V souladu s ustanovením §183, odst. 2, zák. č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

                                            oznamuje ředitel školy

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Děkujeme všem, kteří si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi i vašimi dětmi.