INFORMACE O PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

28. 12. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.12.2021 č.j.: MZDR 14600/2021-26MIN/KAN ve znění pozdějších úprav probíhá ve školách preventivní plošné testování žáků:

Termíny testování
V období od 3. ledna do 16. ledna vždy v pondělí a ve čtvrtek (2 x týdně)
Od 17. ledna  1 x týdně - pondělí

Rozsah testování
Testování se týká všech žáků školy – i očkovaných i po prodělané nemoci

Testování ve škole je možné nahradit potvrzením o absolvování RT PCR testu (nejdéle před 72 hodinami) nebo antigenního testu (nejdéle před 24 hodinami) s negativním výsledkem, provedeném poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě odmítnutí testování, nebo nedoložení potvrzení o provedeném testu, žák používá ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu vyučování (při výuce i v prostorách školy).

Ochranný prostředek nemusí používat osoby, které splňují podmínky dané v bodě 3 pís a) nebo b) daného Mimořádného opatření

Celý text Mimořádného opatření zde.

Další informace obdrží zákonní zástupci žáků ve zprávě ve Škola OnLine