Advent s uměleckou tvorbou

Co nachystali naši žáci v hodinách umělecké tvorby a pracovních činnostech