Přehled článků

Kurzy Cambridge English

V případě přihlášení většího množství žáků mohou kurzy probíhat v prostorách naší školy

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní uvítání žáků 1. ročníku ve škole

Zabezpečení plaveckého výcviku

Plavecký výcvik žáků 3. ročníku